Procesné pásky tesa® pre papierenský priemysel: Lepenie na dutinku

Procesné pásky pre papierenský priemysel

Osvedčené lepiace pásky na lepenie papierového materiálu k novej dutinke alebo na zatváranie kotúčov pre účely prepravy v rámci papierne alebo mimo nej.

Pásky tesa® na lepenie na dutinku

Pásky tesa® na zatváranie kotúčov