Our Commitment to Sustainability

Trvalá udržateľnosť

Výrobky spoločnosti tesa spájajú to, čo k sebe patrí. To isté platí pre našu agendu v oblasti trvalej udržateľnosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou našej obchodnej stratégie.

Pre životné prostredie, zákazníkov a spoločnosť

Naša stratégia: pre dnešok, zajtrajšok a pre budúcnosť

Klimatická kríza a ďalšie problémy v oblasti životného prostredia znamenajú pre spoločnosť tesa aj celú spoločnosť obrovské výzvy. A čas sa kráti. Ak máme nádej zmeniť smerovanie našej budúcnosti, bude k tomu musieť prispieť mnoho rôznych hráčov. Aj v našej spoločnosti si musíme splniť svoju úlohu. Sme presvedčení, že trvalá udržateľnosť nie je iba trend, ale naopak najdôležitejšou témou našej doby. „Trvalo udržateľný rast“ sa teda stal kľúčovým prvkom našej podnikovej stratégie. Náš program trvalej udržateľnosti jasne definuje, ako zosúladiť tri piliere: životné prostredie, zákazníci a spoločnosť. Od roku 2020 tento program platí pre celú spoločnosť a slúži ako referenčný bod pri všetkých našich strategických rozhodnutiach – dnes, zajtra aj v budúcnosti.

Náš program

Nový program trvalej udržateľnosti spoločnosti tesa pokrýva sedem kľúčových oblastí od cirkulárnej a klimaticky neutrálnej ekonomiky po podporu mladých talentov. Tieto ciele spadajú do troch zastrešujúcich kategórií trvalej udržateľnosti, ktoré sme zaviedli, aby sme posilnili našu konkurencieschopnosť. Týmto kategóriám budeme aj do budúcna venovať patričnú pozornosť. V súčasnosti máme stanovené ambiciózne ciele a do budúcnosti ich plánujeme integrovať ešte viac. Ako signatári iniciatívy Global Compact Organizácie spojených národov (OSN) sme sa zaviazali dodržiavať ich desať princípov a prispievame tak k plneniu cieľov udržateľného rozvoja OSN.

For Our Environment
Životné prostredie

Neustále redukujeme našu ekologickú stopu v rámci celého životného cyklu produktu. Sme aj naďalej odhodlaní plniť svoje ciele v oblasti trvalej udržateľnosti a prispievame k ochrane klímy, cirkulárnej ekonomiky a zodpovednému využívaniu zdrojov.

For Employees and Society
Spoločnosť

Férové pracovné podmienky zabezpečujú, aby boli naši zamestnanci zdraví, šťastní a motivovaní bez ohľadu na to, či pracujú priamo pre spoločnosť, alebo sú zamestnaní v hodnotovom reťazci. V rámci našej spoločenskej angažovanosti podporujeme aj ďalšiu generáciu talentovaných odborníkov. 

Správa o trvalej udržateľnosti
Správa o trvalej udržateľnosti

Chcete sa dozvedieť viac informácií o našom záväzku k trvalej udržateľnosti? Kliknite sem a pozrite si našu aktuálnu správu o trvalej udržateľnosti. Opisuje výsledky, úspechy a výzvy spoločnosti tesa, ktorým čelila v aktuálnom fiškálnom roku.