Pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Držíme svet pohromade – pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Všetky naše odborné znalosti a vášeň chceme využiť na vývoj trvalo udržateľnejších produktov a lepiacich riešení.

Ako popredný poskytovateľ lepiacich riešení pre domácnosti, kancelárie a priemysel je spoločnosť tesa v posledných 125 rokoch synonymom pre inováciu a vysokokvalitné produkty.

Našu sociálnu a environmentálnu zodpovednosť sme vždy brali veľmi vážne. Trvalá udržateľnosť je v spoločnosti tesa už mnoho rokov jedným z hlavných strategických cieľov. Zaviazali sme sa plniť ciele stanovené Organizáciou spojených národov a pripojili sme sa k iniciatíve Business Ambition for 1.5 °C v rámci skupiny Beiersdorf.

Aktuálna ikona

Spoločnosť tesa sa už mnoho rokov angažuje v oblasti trvalej udržateľnosti

  • 2000 Neustále zlepšovanie environmentálneho výkonu
  • 2006 Podpísanie iniciatívy OSN Global Compact
  • 2010 Uvedenie sortimentu tesa® EcoLogo
  • 2020 Zavedenie programu trvalej udržateľnosti
  • 2021 Vytvorenie oddelenia trvalej udržateľnosti a zavedenie funkcie hlavného úradníka pre trvalú udržateľnosť
  • 2022 Aktualizácia stratégie trvalej udržateľnosti s vysokými ambíciami

Prevzatie väčšej zodpovednosti za svet okolo nás sa stáva čoraz dôležitejšie – pre nás ako spoločnosť, pre našich zamestnancov a pre našich obchodných partnerov a zákazníkov.

Preto si v spoločnosti tesa kladieme za cieľ urobiť z trvalej udržateľnosti našu prioritu a začať pracovať na tejto zásadnej transformácii nášho podnikania podstatne rýchlejšie a naliehavejšie než sme pôvodne predpokladali. Našou výzvou je rýchlo znížiť emisie, zlepšiť trvalú udržateľnosť našich produktov a obalov a zabezpečiť zodpovedné obstarávanie. 

Tým, že sa sústredíme na technické inovácie, sa zameriavame nielen na zníženie našej environmentálnej stopy, ale aj na dosiahnutie trvalo udržateľného rastu spoločnosti tesa.

Trvalá udržateľnosť nadobúda v našej spoločnosti nový význam.

Dr. Norman Goldberg

Generálny riaditeľ tesa SE

Dr. Norman Goldberg
Náš postoj a náš program

Náš postoj a náš program

Držíme svet pohromade – pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Pre nás ako spoločnosť v chemickom priemysle je uplatňovanie holistického a vedeckého prístupu samozrejmosťou a určuje naše konanie. Spoločnosť tesa zamestnáva po celom svete viac ako šesťsto vedcov, inžinierov a vývojárov produktov, ktorí pracujú na inovatívnych produktoch a procesoch.

„Trvalá udržateľnosť by mala byť vždy v centre budúcich inovácií.“

Dr-Roeber-Portrait

Rozhovor nám poskytol Dr. Stefan Röber

Dr. Stefan Röber je od 1. apríla 2021 hlavným úradníkom pre trvalú udržateľnosť v spoločnosti tesa. Je držiteľom doktorátu z fyziky, 14 rokov riadi vývoj produktov a technológií a v spoločnosti pracuje 27 rokov.