Montáž skla skenera

Montáž skla skenera

Netkané pásky sa používajú na lepenie skla skenera na teleso tlačiarne.