Umožnenie trvalej udržateľnosti u našich zákazníkov a spotrebiteľov

Umožnenie trvalej udržateľnosti u našich zákazníkov a spotrebiteľov

Dosahovanie väčšej trvalej udržateľnosti spoločne s našimi zákazníkmi

Dosiahnutie vyššej úrovne trvalej udržateľnosti je dôležitým cieľom mnohých našich zákazníkov – rovnako ako aj naším. Touto cestou sme sa vydali spolu s nimi a podporujeme ich s inovatívnymi lepiacimi riešeniami. Okrem našej vlastnej trvalej udržateľnosti produktov pracujeme aj na zabezpečení toho, aby mohli naši zákazníci čerpať ekologické výhody z používania našich produktov; napríklad výrobky tesa® Bond & Detach umožňujú, aby sa dali komponenty smartfónov recyklovať a aby sa dali ľahko vybrať bez zanechania zvyškov. Cieľom je dosiahnuť, aby boli tieto prínosy v budúcnosti viditeľnejšie.

Naše hlavné ciele v oblasti trvalej udržateľnosti do roku 2030

  • Naši zákazníci majú k dispozícii inovatívne lepiace riešenia, ktoré prispievajú k trvalej udržateľnosti ich procesov a aplikácií.
  • Dosiahneme, aby boli tieto pozitívne prínosy merateľné.