Zväzovanie káblov pre automobilový priemysel

Ovíjanie a ochrana káblových zväzkov

Ponúkame široký sortiment pások na spoľahlivé a účinné ovíjanie káblových zväzkov a na ochranu proti hluku a oderu

Výrobky