Spotrebiče – Montáž displejov

Montáž displejov

Montáž displejov vybavených obojstrannou páskou je účinná a čistá.

Pri montáži displejov je veľmi dôležitá čistota a presnosť. Vďaka tomu, že sú displeje pred použitím vybavené obojstrannou páskou, možno aplikáciu vykonať čisto a efektívne.

Páska určená na túto aplikáciu sa musí vyznačovať vysokou priľnavosťou k plastom a flexibilným nosným materiálom. Navyše by sa mala dať ľahko vysekávať.

Výrobky