Doplnkové produkty

Spojivá, odstraňovače lepidla, čistiace prostriedky a procesné pásky pre uľahčenie používania pások a spracúvania.Grip páska na ovíjanie valcov

tesa-printersfriend-4863-pv3-silicone-roll-wrap-tape-gray-048630000003-pr
tesa® 4863

Vďaka desaťročiam našich skúseností, ktoré sme získali ako výrobcovia pások na ovíjanie valcov sú naše grip pásky zlatým štandardom. Podporujú veľký počet rôznych výrobných, spracovateľských a tlačiarenských procesov, ktoré využívajú systémy pozostávajúce z valcov, v rámci ktorých sú spracúvané napríklad fólie, textil, papier a rôzne iné materiály.

Vďaka neustálej snahe dosahovať maximálnu kvalitu a prinášať optimálne riešenia sa nám podarilo náš overený dizajn pások v priebehu rokov vylepšiť do takej miery, že zaisťuje maximálnu spoľahlivosť a efektivitu procesov.

Dizajn pásky umožňuje čistú a presnú aplikáciu a zároveň aj jednoduché odstránenie. Po aplikácii na valec ostane páska bezpečne na svojom mieste aj pri zvýšenej teplote.

Prečítajte si viac
Application of tesa 4863

Páska na valce tesa® 4863

 • Výnimočný grip a ťah na zaistenie napnutia (fólie, papiera) pri spracúvaní
 • Odpudzuje veľké množstvo rôznych látok, ktoré sa vyskytujú v rámci procesov (napríklad lepidlá alebo atramenty)
 • Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
 • Ľahko odstrániteľná dokonca aj po dlhšom čase
 • Výnimočná tepelná odolnosť 

Použitie pásky na ovíjanie valcov

Application Step 1 tesa® 4863 Roller Wrapping
Application Step 2 tesa® 4863 Roller Wrapping
Application Step 3 tesa® 4863 Roller Wrapping
Application Step 4 tesa® 4863 Roller Wrapping

Krok 1: Valec raz obtočte páskou pod potrebným uhlom a vyznačte bod, v ktorom sa kotúč pripája k páske pri druhom obtočení.

Krok 2: Pásku položte na rovný povrch a odrežte ju diagonálne od konca kotúča po vyznačený bod na páske.

Krok 3: Odstráňte vrchnú vrstvu a aplikujte pásku od hrany valca.

Krok 4: Valec ovíjajte páskou pod rovnakým uhlom tak, aby medzi okrajmi pásky neostávali žiadne medzery.

Podrobné informácie o produktoch


Čistenie povrchu

60040 square
Priemyselný čistiaci prostriedok tesa® 60040

Spájané povrchy musia byť čisté, suché, bez prachu, mastnoty, oleja a separačných látok. Na čistenie použite čisté tkaniny a čistiace prostriedky vhodné pre dané materiály ako je napríklad priemyselný čistiaci prostriedok  tesa® 60040 Industry Cleaner. Tieto zložky sa musia prispôsobiť podmienkam prostredia počas dostatočne dlhej doby tak, aby sa na ich povrchoch nevytváral kondenzát.

Vyčistením povrchov pomocou čistiaceho prostriedku zaistíte odstránenie všetkých nečistôt ako je napríklad:

 • prach,
 • separačné látky,
 • mastnota,
 • vosky,
 • zmäkčovadlá,
 • oxidačné vrstvy, napr. hrdza.
Prečítajte si viac
tesa_professional_mounting_industry_cleaner_60040_ap_001

Priemyselný čistiaci prostriedok tesa® 60040

 • Účinné čistenie povrchov pre dosiahnutie optimálnych výsledkov pri nalepovaní
 • Odparí sa bez zanechania zvyškov
 • Špičkové výsledky čistenia strojných zariadení a veľkého množstva rôznych povrchov, ako sú napríklad plasty a kovy
 • Priehľadná farba

Podrobné informácie o produktoch


Odstraňovač lepidla

60042 square
Odstraňovač lepidla tesa® 60042

Väčšie zvyšky lepidla môžu ostávať v tých prípadoch, kedy bola použitá nevhodná lepiaca páska alebo ak sa s odstránením pásky čakalo príliš dlho. Odstraňovač lepidla  tesa® 60042 Adhesive Remover môže zohrať kľúčovú úlohu pri odstraňovaní takýchto zvyškov:

 1. Kúsky zvyškov s lepivou stranou priľnavejšieho produktu, ako je napríklad  tesa® 4651
 2. Použite prípravok na odstránenie lepidla  tesa® 60042 Adhesive Remover. Spoľahlivo odstraňuje väčšinu zvyškov lepidla zo sklenených, kovových a plastových povrchov.
 3. Alebo použite minerálne alkoholy, izopropanol alebo podobný prípravok: Zvyšky lepidla dôkladne navlhčite a odstráňte pomocou plastovej špachtle, aby ste predišli poškodeniu povrchu. Rozpúšťadlo najprv vyskúšajte na zakrytej ploche.
Prečítajte si viac
tesa_60042_ap_003

Odstraňovač lepidla tesa® 60042

 • Odstraňuje zvyšky lepidla z plastových dielov a sklenených a kovových povrchov
 • Odparí sa bez zanechania zvyškov
 • Ľahké odstraňovanie štítkov
 • Priehľadná farba

Podrobné informácie o produktoch


Prípravky na zlepšenie adhézie -primery

tesa® Adhesion Promoters
tesa® Adhesion Promoters

Pre lepenie – najmä v exteriéri a na ťažko lepiteľných povrchoch odporúčame použiť primer, napríklad tesa® Adhesion Promoters, ktorý vytvorí na povrchu vrstvu, ku ktorej zvlášť dobre priľnú lepidlá citlivé na tlak.

Existujú plasty a iné materiály, ku ktorým lepidlá nepriľnú dobre. Takými materiálmi sú napríklad polyetylén (PE), polypropylén (PP), teflón, guma a silikón. Experti hovoria o „veľmi nízkej povrchovej energii“

Na primeri  je zaujímavé to, že zvyšuje povrchové napätie materiálu, ktoré umožní páske pevnejšie k nemu priľnúť. Táto vrstva zároveň bráni vode preniknúť do spojov lepenia, a tým zaisťuje konzistentné spojenie aj v exteriéri.

Prečítajte si viac
tesa-60150-surface-treatment-to-improve-adhesion-to-various-substrates-step3of3

Možnosti použitia

 1. Po vyčistení povrchu aplikujte primer tesa® Adhesion Promoter pomocou tkaniny, ktorá nepúšťa vlákna, štetca alebo špongie. Kvôli dosiahnutiu maximálnej pevnosti spojenia by mal byť celý povrch pokrytý tenkou vrstvou primeru.
 2. Počkajte minimálne 30 sekúnd (maximálne 5 minút), kým vyprchajú rozpúšťadlá.
 3. Po dôkladnej príprave materiálu pomocou primeru tesa® Adhesion Promoter by sa malo pevné spojenie vytvoriť do 15 minút.

Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nášho experta na priemyselné aplikácie

Peter Omámik

Account Manager

General Industrial Markets

Telefón: +421 903 818 014

Viac informácií

Súvisiace stránky