Používanie súborov cookie a ďalších nástrojov tretích strán

Súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich webových stránok
Súbory cookie používame okrem iného preto, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako sú naše webové stránky používané a zlepšili tak ich atraktivitu, obsah a funkčnosť. Súbory cookie nám pomáhajú napríklad určiť, ktoré podstránky nášho webu sú navštevované a aký obsah užívateľov zaujíma. K tomuto účelu využívame súbory cookies a ďalšie technológie. Tieto takzvané “súbory cookies prvých strán” zaznamenávajú najmä počet prístupov na stránku, počet zobrazených podstránok, čas strávený na našich webových stránkach, poradie navštívených stránok, ktoré vyhľadávacie výrazy Vás priviedli, Vašu krajinu, región a prípadne mesto, z ktorého sa pripájate. Aký operačný systém a aký internetový prehliadač s akým jazykovým nastavením používate, a taktiež podiel mobilných zariadení, z ktorých sa pripájate na naše webové stránky. 

Nástroje tretích strán pre dodatočné funkcie
Na naše webové stránky sme okrem iného taktiež implementovali nástroje tretích strán, ktoré Vám poskytujú dodatočné funkcie (napr. online mapy, chatovací asistenti, poskytovatelia videí). Tieto nástroje pravidelne vyžadujú predanie Vašej IP adresy poskytovateľovi tretej strany, ktorý buď spracováva Vaše údaje podľa našich pokynov, alebo Vaše údaje ukladá na vlastnú zodpovednosť. 

Spracovanie dát v tretích krajinách
Využívame taktiež poskytovateľov služieb v tretích krajinách mimo EÚ bez rozhodnutia o zodpovedajúcej úrovni ochrany osobných údajov, čo so sebou nesie nasledujúce riziká: prístup k informáciám/osobným údajom bez predchádzajúceho informovania, absencia opravných prostriedkov, strata kontroly. Svojim výslovným súhlasom v banneri cookies s týmto súhlasíte v súlade s čl. 49 odst. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej tiež „GDPR“.

 

Požadované – nevyhnutné/technické súbory cookie a nástroje

Súbory cookies a ďalšie nástroje sú nevyhnutné pre naše webové stránky a nie je možné ich zrušiť. Pokiaľ sú v tejto súvislosti spracované osobné údaje, sú Vaše osobné údaje spracované na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, aby sme Vám poskytli prístup na webovú stránku. Dobu uloženia osobných údajov na základe súhlasu nájdete v nastavení súborov cookies.

tesa

Zachytáva interakciu používateľa s prepnutím súborov cookie na tesa.com.

Názov Trvanie Vysvetlenie
cookies_informed 10 Roky

Zachytáva interakciu používateľa s prepnutím súborov cookie na tesa.com

cookies_analytics 10 Roky

Zachytáva stav pre kategóriu súborov cookie týkajúcich sa funkčnosti a výkonnosti

cookies_marketing 10 Roky

Zachytáva stav pre kategóriu súborov cookie týkajúcich sa reklamy

preferred_locale 10 Roky

Uloží miestne nastavenie webových stránok, ktoré ste vybrali.

PHPSESSION 2 Roky

ID, ktoré nám umožňuje spracovať reláciu používateľa

press-cart- 2 Roky

ID, ktoré zaisťuje, že si môžete stiahnuť tlačové prostriedky.

Funkčné & výkonové súbory cookies a nástroje

Súbory cookies a nástroje používame k tomu, aby sme Vám ponúkli ďalšie funkcie na webe a zmerali aktivitu užívateľov. Vyhodnocovanie aktivít užívateľov využívame k neustálemu zlepšovaniu obsahu webu a jeho navrhovania podľa potrieb našich užívateľov. Pokiaľ sú spracovávané osobné údaje, prebieha toto spracovanie len s vaším súhlasom podľa čl. 6 (1) str. 1 písm. a GDPR, ktoré môžete poskytnúť prostredníctvom cookie banneru. Dobu uloženia osobných údajov na základe súhlasu nájdete v nastavení súborov cookies.

tesa

Zachytáva interakciu používateľa s prepnutím súborov cookie na tesa.com.

Názov Trvanie Vysvetlenie
search-history Koniec relácie

Vaše vyhľadávania na webových stránkach spoločnosti tesa.

Google Analytics

Ak ste súhlasili s používaním sledovacích súborov cookie podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a) GDPR pri návšteve našej webovej stránky táto stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google LLC. („Google“) na základe vášho súhlasu. Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači a umožňujú analýzu použitia webovej stránky. Informácie o používaní webovej stránky generované pomocou súborov cookie (vrátane vašej skrátenej adresy IP) sa prenášajú a uchovávajú na serveri Google v USA. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky, na prípravu správ o aktivitách na webovej stránke pre poskytovateľa webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google môže ďalej tieto informácie previesť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany tieto údaje spracúvajú na žiadosť spoločnosti Google. Google nebude kombinovať vašu IP adresu a ďalšie údaje od Google. 

V prípade, že ste súhlasili s používaním sledovacích súborov cookie, ale chcete svoj súhlas neskôr odvolať, môžete tak urobiť zmenou svojich „nastavení súborov cookie“ na tejto webovej stránke (pozri tlačidlo v hornej časti týchto zásad používania súborov cookie). Do prehliadača si môžete nainštalovať aj takzvanú prídavnú funkciu. Nasledujúci odkaz vás vedie k prídavnej funkcii na webovej stránke Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Prípadne môžete deaktivovať súbory cookie vo vašom prehliadači (pozrite si pokyny ďalej „Ako deaktivovať súbory cookie“).

Názov Trvanie Vysvetlenie
_ga 2 Roky

Používa sa na rozlíšenie používateľov

_gid 24 Hodiny

Používa sa na rozlíšenie používateľov

_dc_gtm_ 1 Minúta

Používa sa na obmedzenie požiadaviek, ak je služba Google Analytics nasadená prostredníctvom Správcu značiek Google.

AMP_TOKEN 1 Rok

Obsahuje token, ktorý možno použiť na načítanie ID klienta zo služby ID klienta AMP. Ďalšie možné hodnoty označujú zrušenie, prebiehajúcu požiadavku alebo chybu pri načítaní ID klienta zo služby ID klienta AMP.

_gali Koniec relácie

Google Analytics zapisuje niekoľko súborov cookie na analýzu správania používateľov. Nezhromažďujú však údaje špecifické pre používateľa. 

_gat_ 10 Minúty

Reklamné cookies a nástroje

Tieto súbory cookies a nástroje používame k poskytovaniu odporúčaní na našich webových stránkach a k zobrazovaniu konkrétnych reklám na naše produkty na webových stránkach našich reklamných partnerov. Pokiaľ súhlasíte s používaním týchto súborov cookies, ako užívateľ z tohto máte taktiež vlastný prospech, pretože Vám zobrazujeme reklamu alebo obsah, o ktorom na základe Vášho správania pri surfovaní predpokladáme, že zodpovedá Vašim záujmom, a zobrazuje sa Vám tak menej náhodná reklama. Pokiaľ sú v tejto súvislosti spracovávané osobné údaje, prebieha toto spracovanie iba na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, ktorý môžete poskytnúť prostredníctvom cookie banneru. Dobu uloženia osobných údajov na základe súhlasu nájdete v nastavení súborov cookies.

Google Analytics

Ak ste súhlasili s používaním sledovacích súborov cookie podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a) GDPR pri návšteve našej webovej stránky táto stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google LLC. („Google“) na základe vášho súhlasu. Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači a umožňujú analýzu použitia webovej stránky. Informácie o používaní webovej stránky generované pomocou súborov cookie (vrátane vašej skrátenej adresy IP) sa prenášajú a uchovávajú na serveri Google v USA. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky, na prípravu správ o aktivitách na webovej stránke pre poskytovateľa webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google môže ďalej tieto informácie previesť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany tieto údaje spracúvajú na žiadosť spoločnosti Google. Google nebude kombinovať vašu IP adresu a ďalšie údaje od Google. 

V prípade, že ste súhlasili s používaním sledovacích súborov cookie, ale chcete svoj súhlas neskôr odvolať, môžete tak urobiť zmenou svojich „nastavení súborov cookie“ na tejto webovej stránke (pozri tlačidlo v hornej časti týchto zásad používania súborov cookie). Do prehliadača si môžete nainštalovať aj takzvanú prídavnú funkciu. Nasledujúci odkaz vás vedie k prídavnej funkcii na webovej stránke Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Prípadne môžete deaktivovať súbory cookie vo vašom prehliadači (pozrite si pokyny ďalej „Ako deaktivovať súbory cookie“).

Názov Trvanie Vysvetlenie
_gac_ 90 Dni

Obsahuje informácie týkajúce sa kampane pre používateľa. Ak ste prepojili svoje účty Google Analytics a Google Ads, konverzné značky na webovej stránke Google Ads tento súbor cookie prečítajú, pokiaľ sa neodhlásite.

Webová analytická služba HotJar

Táto stránka využíva analytickú službu HotJar spoločnosti Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta na zlepšenie použiteľnosti a zákazníckej skúsenosti, ak ste k tomu dali súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a) GDPR. Môžu byť zaznamenané kliknutia myšou a pohyby myši a rolovanie. Rovnako je možné zaznamenávať stlačenia klávesov vykonané na tejto webovej stránke. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení súborov cookie.

Službu HotJar môžete tiež zakázať kontaktovaním spoločnosti HotJar na adrese https://www.hotjar.com/contact alebo zmenou nastavení prehliadača, ako je opísané nižšie v časti „Ako zakázať súbory cookie“.

Názov Trvanie Vysvetlenie
_hjClosedSurveyInvites 365 Dni

Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď návštevník komunikuje s pozývacou formou External Link Survey. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa rovnaká pozvánka znova nezobrazila, ak už bola zobrazená.

_hjDonePolls 365 Dni

Cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď návštevník dokončí prieskum pomocou komponentu Prieskum na mieste. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa rovnaký prieskum znova nezjavil, ak už bol vyplnený.

_hjMinimizedPolls 365 Dni

Cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď návštevník minimalizuje komponent Prieskum na mieste. Slúži na zabezpečenie toho, aby komponent zostal minimalizovaný, keď sa návštevník pohybuje na vašej webovej stránke.

_hjShownFeedbackMessage 365 Dni

Hotjar cookie, ktorý sa nastaví, keď návštevník minimalizuje alebo dokončí prichádzajúcu spätnú väzbu. Deje sa to preto, aby sa prichádzajúca spätná väzba načítala ako minimalizovaná okamžite, ak návštevník prejde na inú stránku, kde je nastavený na zobrazenie.

_hjid 365 Dni

Cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď zákazník prvýkrát vstúpi na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie ID používateľa Hotjar, jedinečného pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie sa pri následných návštevách tej istej webovej stránky bude pripisované rovnakému ID používateľa.

_hjRecordingLastActivity Koniec relácie

Toto by sa malo nachádzať v úložisku relácie (na rozdiel od súborov cookie). Aktualizuje, sa keď sa začne nahrávanie návštevníka a keď sa údaje odosielajú cez WebSocket (návštevník vykoná akciu, ktorú zaznamená Hotjar).

_hjTLDTest Koniec relácie

Po spustení skriptu Hotjar sa pokúsime určiť najvšeobecnejšiu cestu k súborom cookie, ktorú by sme mali použiť, namiesto názvu hostiteľa stránky. Deje sa to tak, aby bolo možné súbory cookie zdieľať vo všetkých subdoménach (kde sa to hodí). Aby sme to určili, pokúsime sa uložiť súbor cookie _hjTLDTest pre rôzne alternatívy podreťazcov URL, kým zlyhá. Po tejto kontrole sa cookie odstráni.

_hjUserAttributesHash Koniec relácie

Atribúty používateľa odosielané prostredníctvom rozhrania Hotjar Identify API sa ukladajú do pamäte cache po celé trvanie relácie, aby bolo možné zistiť, kedy sa atribút zmenil a je potrebné ho aktualizovať.

_hjCachedUserAttributes Koniec relácie

Tento súbor cookie ukladá atribúty používateľa, ktoré sa odosielajú prostredníctvom rozhrania Hotjar Identify API, kedykoľvek používateľ nie je vo vzorke. Tieto atribúty sa uložia, iba ak používateľ komunikuje s nástrojom spätnej väzby Hotjar.

_hjLocalStorageTest 1 Minúta

Tento súbor cookie sa používa na kontrolu toho, či sledovací skript Hotjar môže využívať miestne úložisko. Ak môže, je v tomto súbore cookie nastavená hodnota 1. Údaje uložené v_hjLocalStorageTest nemajú čas vypršania platnosti, ale odstránia sa takmer okamžite po ich vytvorení.

_hjIncludedInPageviewSample 30 Minúty

Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar o tom, či je tento návštevník zahrnutý do vzorkovania údajov definovaného limitom zobrazenia stránky na vašom webe.

_hjIncludedInSessionSample 30 Minúty

Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar o tom, či je tento návštevník zahrnutý do vzorkovania údajov definovaného limitom dennej relácie na vašom webe.

_hjAbsoluteSessionInProgress 30 Minúty

Tento súbor cookie sa používa na zistenie prvej relácie zobrazenia stránky používateľa. Toto je príznak True/False nastavený súborom cookie.

Optimizely

Aby sme boli schopní poskytnúť ideálne prezentácie a funkcie, vývoj našej služby je založený na A/B testoch a viacparametrických analýzach, ktoré sú implementované pomocou webovej analytickej služby Optimizely od Optimizely Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105. Táto služba používa súbory cookie na identifikáciu prehliadača návštevníka a na analýzu používania tejto webovej stránky, ak ste pri návšteve webovej stránky tesa súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov.
Ak ste udelili svoj súhlas a chcete ho niekedy v budúcnosti odvolať, je možné zmeniť vaše nastavenie súborov cookie na tejto stránke (rolujte nahor do hornej časti stránky). Môžete tiež zakázať súbory cookie vo svojom prehliadači, ak si to želáte, podľa pokynov opísaných ďalej v časti „Ako zakázať súbory cookie“. Prípadne môžete deaktivovať Optimizely podľa týchto pokynov: https://www.optimizely.com/de/legal/opt-out/
Ďalšie informácie o tom, ako Optimizely spracováva vaše údaje, nájdete na https://www.optimizely.com/privacy/. 

Názov Trvanie Vysvetlenie
optimizelyRedirectData 1 Minúta

Keď Optimizely vykoná experiment s presmerovaním, uloží rôzne údaje z pôvodnej stránky, aby k nim malo Optimizely stále prístup na novej stránke.

optimizelyEndUserid 6 Mesiace

Ukladá jedinečný identifikátor Optimizely návštevníka. Je to kombinácia časovej pečiatky a náhodného čísla. Vnútri nie sú uložené žiadne ďalšie informácie o vás alebo vašich návštevníkoch.

optimizelyDomainTestCookie 6 Mesiace

Keď Optimizely načíta adresu URL, snippet umiestni súbor cookie na získanie aktuálnej domény, aby sa zistilo, či je možná synchronizácia medzi doménami. Ak bude úspešný, cookie sa okamžite odstráni. 

optimizelyOptOut 10 Roky

Ukladá boolovskú hodnotu označujúcu, či sa návštevník odhlásil z účasti na experimentoch Optimizely. Návštevník sa môže odhlásiť pomocou nástroja na odhlásenie tu. Zákazník Optimizely môže tiež nastaviť hodnotu tohto súboru cookie prostredníctvom výzvy snippetu „optOut“.

AWSELB Koniec relácie

Povolí „trvalé relácie“, čo je požiadavka našej služby RUM. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii nástroja na vyrovnávanie zaťaženia AWS. Jeho hodnota sú náhodné údaje

optimizelyRumLB Koniec relácie

Ovláda atribúty súborov cookie AWSELB (napr. SameSite a Secure). Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii AWS o lepivosti relácie riadenej aplikáciou. Jeho hodnota je vždy „1“.

Adform

Používame reklamné a sledovacie súbory cookie od Adform A / S, Wildersgade 10B, 1. sal. 1408 Kodaň, Dánsko, ak ste udelili súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a) GDPR pri návšteve tejto webovej stránky.

Adform generuje pre každé zariadenie jedinečné ID zariadenia: Navyše generuje alebo nakupuje ID viacerých zariadení od tretích strán s cieľom prepojiť zariadenia a identifikátory toho istého používateľa. Preto sa spracúvajú tieto osobné údaje: operačný systém zariadenia, typ použitého prehliadača a jeho nastavenia, IP adresa, informácie o interakcii a aktivite používateľa na webových stránkach a v mobilných aplikáciách, interakcia používateľa s reklamami vrátane času, kedy k interakcii alebo aktivite došlo, internetové adresy, hľadané výrazy zadané do vyhľadávacieho nástroja a informácie o približnej geografickej polohe zariadenia (mesto, región, PSČ), odvodené od skrátených informácií o IP adrese alebo skrátených údajov GPS, keď sa na web alebo mobilnú aplikáciu pristupovalo pomocou zariadenia. Účelom spracovania je umožniť používateľovi zobrazovať cielené a prispôsobené reklamy, ktoré vyhovujú individuálnym záujmom používateľa na webových stránkach a v mobilných aplikáciách, ako aj analyzovať účinnosť reklamy a predvídať dosah reklamy. Spoločnosť Adform môže spracovávať aj osobné údaje používateľa, ktoré získala na tento účel od tretích strán. Adform je združený s partnermi ako Google, Adobe, Oracle, Amazon a mnohými ďalšími. Informácie sa môžu prenášať a spracovávať aj v krajinách mimo členských štátov EÚ a EHS. S cieľom umožniť poskytovanie služieb Adform v reklamnom ekosystéme založenom na súboroch cookie si Adform s týmito partnermi automaticky vymieňa pseudonymné ID a synchronizuje ich. Platnosť súborov cookie, ktoré Adform nastavuje v prehliadačoch, vyprší 60 dní po poslednej interakcii. Adform neukladá informácie založené na súboroch cookie dlhšie ako 13 mesiacov. Súbory cookie sa vymažú maximálne po 13 mesiacoch.

Ak ste udelili svoj súhlas a chceli by ste ho odvolať, je možné zmeniť vaše nastavenie súborov cookie na tejto stránke (rolujte nahor do hornej časti stránky). Môžete tiež zmeniť nastavenia prehliadača. Viac informácií nájdete nižšie v časti „Ako vypnúť súbory cookie“. Prípadne môžete kontaktovať spoločnosť Adform a vzniesť námietku proti použitiu súborov cookie Adform. Viac podrobností nájdete na https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/.

Viac informácií o tom, ako Adform spracováva vaše údaje, nájdete na https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

Názov Trvanie Vysvetlenie
uid 60 Dni

Jedinečný identifikátor

C 10 Roky

Zisťuje, či prehliadač používateľa prijíma súbory cookie. Nastavený na 1, ak sú súbory cookie povolené (čas uloženia 60 dní, inak 3 pre deaktiváciu (čas uloženia 3 650 dní).

TPC 14 Dni

Zisťuje, či prehliadač používateľa prijíma súbory cookie tretej strany.

GCM 1 Deň

Zisťuje, či je potrebné opätovne skontrolovať existenciu zhody súborov cookie partnera.

CM 1 Deň

Zisťuje, či je potrebné opätovne skontrolovať existenciu zhody súborov cookie partnera (nastavil AdServing).

CM14 14 Dni

Zisťuje, či je potrebné opätovne skontrolovať existenciu zhody súborov cookie partnera (nastavil Cookie Matching).

token Koniec relácie

Bezpečnostný token pre funkciu deaktivácie.

otsid 10 Roky

Deaktivácia konkrétneho zadávateľa reklamy.

cid 60 Dni

ID súboru cookie (staršie) – rovnaké ako uid.

adtrc 7 Dni

Zisťuje, či boli zhromaždené informácie o prehliadači.

SR 1 Deň

Informácie o postupnom rotátore – obsahujú celkový počet zobrazení, denné zobrazenia, celkový počet kliknutí, denné kliknutia a dátum posledného zobrazenia.

CT 1 Hodina

Identifikuje členstvo podľa posledných kliknutí pre pixely tretích strán na stránkach zadávateľa reklamy.

EBFCD 7 Dni

Určuje denné obmedzenie frekvencie pre rozširujúci sa banner.

EBFC 7 Dni

Určuje celkové obmedzenie frekvencie pre rozširujúci sa banner.

CFFC 7 Dni

Obmedzenie frekvencie zloženého bannera.

DigiTrust.v1.identity 7 Dni

Identifikátor používateľa nastavený doménou DigiTru.st, nezávislým subjektom odvetvia.

Zemanta

Súbory cookie od spoločnosti Zemanta Inc, 33 West 17th Street, Midtown, New York 10011 (spoločnosť Outbrain) sú nastavené, pokiaľ súhlasíte s týmto použitím v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno a) GDPR pri návšteve našej webovej stránky. Použitím týchto súborov cookie je každému koncovému používateľovi pridelené jedinečné ID používateľa, ktoré umožňuje personalizované sledovanie používateľov. Spracúva sa tiež IP adresa koncového používateľa, geografická poloha a identifikátor zariadenia, ako aj správanie používateľov naprieč webovými stránkami s cieľom umiestňovať používateľom cielené reklamy, ktoré zodpovedajú záujmom príslušného používateľa.

Ak ste udelili svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov používaním súborov cookie Zemanta a chcete ho neskôr odvolať, je možné zmeniť vaše nastavenie súborov cookie na tejto stránke (rolujte nahor do hornej časti stránky). Máte tiež možnosť zmeniť nastavenia prehliadača. Nižšie uvádzame podrobné pokyny, ako zakázať súbory cookie. Informácie o tom, ako môžete alternatívne odvolať svoj súhlas s online reklamami založenými na záujmoch prostredníctvom Zemanta, nájdete na https://www.zemanta.com/opt-out.. Ďalšie informácie o ochrane údajov na Zemanta nájdete na: https://www.zemanta.com/legal/privacy/

Názov Trvanie Vysvetlenie
zuid 1 Rok

Drží ID anonymného používateľa. Používa sa na sledovanie akcií používateľa, ako sú kliknutia na odporúčania

zoptout 100 Roky

Obsahuje informácie o odstránení sledovacích služieb od Z1.

Ako zakázať súbory cookies

Pri návšteve našich webových stránok máte možnosť úplne alebo čiastočne súhlasiť s používaním súborov cookies. V dôsledku toho môžete tiež úplne, alebo čiastočne odmietnuť používanie súborov cookies (okrem technicky nevyhnutných súborov cookies). Pokiaľ súhlasíte s používaním súborov cookies, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať v hornej časti tejto stránky. 

Máte taktiež možnosť zmazať súbory cookies po návšteve webu alebo prezeraní webu s anonymným nastavením vášho prehliadača (v Chrome označené ako „incognito“, v Internet Explorer ako „InPrivate“, vo Firefox a Safari ako „Súkromné prezeranie“ atď.). 

Svoj internetový prehliadač môžete nastaviť tak, aby sa zabránilo ukladaniu súborov cookies na Váš pevný disk, alebo budete zakaždým dopytovaní, či s cookies súhlasíte. Súbory cookies, ktoré boli nastavené, môžete taktiež kedykoľvek zmazať. Podrobnosti o tom, ako systémy fungujú nájdete v nápovede Vášho prehliadača. Ďalšie informácie nájdete tiež v ďalšej časti tejto stránky. Majte prosím na pamäti, že v prípade, že neprijmete cookies, môže byť narušená funkčnosť tohto webu. 

 

Ako nakonfigurovať prehliadače a odstrániť súbory cookies

Súbory cookie môžete vo svojom prehliadači vypnúť nasledujúcim spôsobom (upozorňujeme, že systém nastavení v rôznych prehliadačoch sa pravidelne čiastočne mení, takže nemôžeme zaručiť správnosť krokov opísaných nižšie):

Firefox

 1. Otvorte prehliadač Firefox..
 2. Na paneli s nástrojmi vyberte možnosť „Ponuka“ a potom „Nastavenia“.
 3. Vyberte kartu „Súkromie a zabezpečenie“.
 4. Prejdite na „História“ a vyberte „použiť pre históriu vlastné nastavenie“.
 5. Zrušte začiarknutie políčka „Pamätať si históriu prehliadania a sťahovania“ a uložte svoje nastavenia.

 

Internet Explorer

 1. Otvorte Internet Explorer.
 2. Kliknite na tlačidlo „Nástroje“ a potom na „Možnosti Internetu“.
 3. Kliknite na kartu „Ochrana osobných údajov“.
 4. V časti „Súbory cookie a ochrana osobných údajov“ vyberte nasledujúcu možnosť: „Odmietnuť súbory cookie a údaje webových stránok (môžu spôsobiť problémy s webovými stránkami)“.

 

Microsoft Edge

 1. Otvorte Microsoft Edge.
 2. Kliknite na tlačidlo ponuky v pravom hornom rohu a vyberte možnosť „Nastavenia“.
 3. Posuňte sa nadol a vyberte možnosť „Zobraziť rozšírené nastavenia“.
 4. Ďalej nižšie nájdete kategóriu „Cookies“ s niekoľkými možnosťami.
 5. Ak vyberiete možnosť „Blokovať všetky súbory cookie“, súbory cookie sa už nebudú ukladať.
 6. Upozornenie: Upozorňujeme, že niektoré webové stránky nemusia fungovať bez súborov cookie.

 

Google Chrome

 1. Otvorte Google Chrome.
 2. Vyberte „Nastavenia“.
 3. Kliknite na „Rozšírené“.
 4. Na karte „Súkromie“ kliknite na „Nastavenia obsahu“.
 5. V časti „Súbory cookie“ deaktivujte možnosť „Webové stránky môžu ukladať a čítať súbory cookie“ (odporúčané).

 

Safari

 1. Otvorte Safari.
 2. V zozname funkcií zvoľte „Nastavenia“ (sivé ozubené koliesko v pravom hornom rohu) a kliknite na „Ochrana osobných údajov“.
 3. V časti „Prijímať súbory cookie“ môžete určiť, či a kedy má Safari prijímať súbory cookie z webových stránok.

 

Ako subjekt údajov máte za podmienok stanovených GDPR právo na prístup k svojim osobným údajom spracovávaných správcom, ďalej právo na ich opravu alebo výmaz, prípadne právo na obmedzenie spracovania, ako i právo vzniesť námietku proti spracovaniu, prípadne tiež právo na prenositeľnosť údajov (v prípade automatizovaného spracovania). Viac informácií nájdete v našom Prehlásení o zásadách ochrany osobných údajov.

spoločnosť tesa tape s.r.o.