Elektronika: Tienenie a uzemňovanie

Naše vodivé pásky umožňujú správne uzemnenie pre náročné aplikácie

Elektricky vodivé pásky na tienenie a uzemňovanie elektronických zariadení.

Výrobky