Elektronika: Tienenie a uzemňovanie

Naše vodivé pásky umožňujú správne uzemnenie pre náročné aplikácie

Elektricky vodivé pásky na tienenie a uzemňovanie elektronických zariadení.

Naše elektricky vodivé lepiace pásky na uzemňovanie a tienenie

Kompaktnejšie zariadenia zvyšujú možnosť skratov a šumu z rôznych elektromagnetických impulzov v malom priestore. Práve preto sme vyvinuli komplexný rad uzemňovacích a vodivých pások. Náš sortiment zahŕňa jednostranné a obojstranné pásky v kombinácii s rôznymi nosnými materiálmi v rozličných hrúbkach.

Príklady aplikácií

 • Spájanie a uzemňovanie pružných dosiek s plošnými spojmi
 • Spájanie a uzemňovanie dosiek s plošnými spojmi
 • Tienenie elektromagnetických impulzov displejov
 • Montáž antén
 • Uzemňovanie kovov
 • Ochranné kryty medzi kovmi

Vlastnosti výrobku

 • Vynikajúca elektrická vodivosť na osiach X, Y a Z
 • Spoľahlivé a dlhotrvajúce zlepenie
 • Vysoký stupeň priľnavosti
 • Vynikajúca prispôsobivosť
 • Dobré tienenie elektromagnetických impulzov

Naše riešenia

 • Elektricky vodivé izotropné penové pásky
 • Elektricky vodivé izotropné netkané pásky
 • Matné čierne, elektricky vodivé izotropné jednostranné tkané pásky
 • Elektricky vodivé izotropné tkané pásky
 • Odstrániteľné elektricky vodivé izotropné tkané pásky