Opticky čistá laminácia

Opticky čisté pásky (OCA) na mimoriadnu lamináciu

Naše čisté výrobné priestory zaručujú opticky čisté riešenia s vysokou priehľadnosťou.

Vysoká priehľadnosť pre opticky čistú lamináciu

Opticky čistá laminácia v displejoch a dotykových paneloch si vyžaduje vysokopriehľadné výrobky, ktoré sú odolné proti ultrafialovému žiareniu. Vzhľadom na to, že majú displeje a dotykové panely rôzne prevedenia, náš sortiment zahŕňa riešenia na lamináciu tuhých podkladov na pružné podklady ako aj tuhých podkladov na tuhé podklady. V závislosti od použitých materiálov a požiadaviek ponúkame vhodné opticky čisté lepiace pásky (OCA). Na ochranu materiálov citlivých na ultrafialové žiarenie navyše ponúkame opticky čisté lepiace pásky, ktoré sú odolné proti ultrafialovému žiareniu.

Príklady aplikácií

 • Laminácia fólií na tuhé alebo pružné podklady
 • Laminácia dvoch tuhých podkladov
 • Lepenie dotykových panelov na kryt objektívu
 • Montáž dotykových panelov, krytov a objektívov

Vlastnosti výrobku

 • Vysoká pevnosť lepenia
 • Vysoký prenos
 • Vysoká priehľadnosť
 • Teplotná odolnosť
 • Odolnosť proti vlhkosti
 • Odolnosť proti UV žiareniu
 • Odolnosť proti vyblednutiu
 • Vynikajúca spracovateľnosť
 • Bez obsahu kyseliny
 • Vyrábané v čistých prevádzkach