Elektronika: Bariérové pásky OLED

Bariérové pásky pre postranné zapuzdrenie OLED

Naše bariérové lepiace pásky ponúkajú spoľahlivé riešenia na zapuzdrenie v displejoch a osvetlení.

Lepenie zapuzdrenia citlivých podkladov

Bariérové pásky pre segment OLED si vyžadujú špeciálne funkčné a optické vlastnosti, ktoré umožňujú pružnosť displejov OLED a ich osvetlenie. Práve na to ponúkame bariérové lepiace pásky, ktoré umožňujú okamžité a priame zapuzdrenie materiálov OLED bez počiatočného rozpadu spôsobeného vodnou parou.

Použitie

  • Vhodné pre tuhé a pružné materiály diód OLED

Vlastnosti výrobku

  • Opticky čistá laminácia
  • Prvotriedny bariérový výkon
  • Veľmi dobrá prispôsobivosť a zmáčavosť
  • Vysokoúčinná bariéra proti kyslíku a vodnej pare