Minskning av utsläpp

Minskning av utsläpp

För en klimatneutral framtid

Att tackla den globala klimatkrisen och påskynda positiva förändringar är centrala delar av vårt engagemang. Vårt uppdrag att minska globala utsläpp inkluderar både processerna före och efter samt i vår egen produktion. Förnybar energi är en huvudpelare i vårt hållbarhetsengagemang. Sedan 2020 har vi hämtat 100 procent av vår inköpta el från förnybara energikällor. Förutom att minska den fossilbaserade energiförbrukningen spelar också ökad energieffektivitet en viktig roll. För att uppnå detta mål implementerar vi tekniker som är särskilt effektiva för att spara resurser och energi samt minska utsläpp.

Våra viktigaste hållbarhetsmål 2030

  • Klimatneutral produktion (Scope 1 och 2) jämfört med basåret 2018.
  • Våra indirekta utsläpp av försörjningskedjan kommer att minska med minst 20 % (Scope 3) jämfört med basåret 2018.