Säkerhetsetikettinnovationer för bilindustrin

Sabotagesäker kodning med lasermarkering

Med våra säkerhetsetiketter kombinerar vi våra djupgående kunskaper om lasermärkningstekniker med omfattande expertis om självhäftande filmer.

Stöldskydd – Innovationer inom säkerhetsmärkning för bilindustrin

Oavsett om det rör sig om VIN-, certifierings-, service-, säkerhets- eller varnings- och instruktionsinformation; det krävs flera olika etikettsystem i ett fordon. Några måste vara absolut sabotagesäkra och andra måste kunna stå emot extrem extern påverkan, t.ex. i motorrummet.

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av laseretiketter som uppfyller alla krav, i kombination med kunskapen om lasermärkningstekniker och expertis när det gäller självhäftande filmer.

Våra laseretiketter kombinerar vidhäftning med hög prestanda med en databärare som förstörs vid sabotage. De överensstämmer med lagenliga (NHTSA, EEC, GB) och tillverkarspecifika regelverk för bilindustrin.

Våra laseretiketter finns även tillgängliga med kundspecifika synliga och dolda säkerhetsfunktioner integrerade på etiketterna för att maximera säkerheten mot sabotage. Förutom standardsäkerhetsetiketterna som används på metall och plats, kan vi erbjuda den unika lasertransferfilmen för glasmarkering för märkning på fönsterrutor.

Användningsområden

Produkter