tesa-fabriken i Hamburg

Specialprodukter för industrin

tesa-fabriken i Hamburg, Tyskland

tesa Plant Hamburg

tesa Plant Hamburg

tesa Werk Hamburg GmbH (tWHH) är ett oberoende företag i tesa-koncernen. Omkring 500 anställda producerar enkelsidiga och dubbelsidiga tejper i Hamburg – i produktionsanläggningar med den senaste tekniken som är bland de modernaste i världen. Anläggningen nyttjar lösningsmedelsfri produktion med en process som utvecklats och patenterats av tesa.

Specialprodukterna från tWHH bearbetas huvudsakligen i branscher med höga krav:

  • Fordonsbranschen
  • Elektronikbranschen
  • Pappers- och tryckeribranschen
  • Byggbranschen
  • Hälso- och läkemedelsbranschen


tesas självhäftande lösningar är brett integrerade i industriella produktionsprocesser, oavsett om de används inom fordonsbranschen, av elektroniktillverkare, inom papperstillverkning, inom den flexografiska tryckbranschen eller vid offsettryckning.

tWHH levererar till kunder runt om i världen, främst i Europa, Asien och Amerika.

Anläggningen är certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001 och kvalitetsstandarderna ISO/TS 16949 och ISO 9001.

Historik

I slutet av 1960-talet ökade betydelsen av ett nära samarbete mellan marknadsföring, forskning och produktion. En ny produktionsanläggning planerades nära huvudkontoret i Hamburg för att säkerställa korta utvecklingscykler. Grunden till anläggningen lades i Hamburg-Hausbruch 1971. Sedan dess har anläggningen expanderat kontinuerligt och med renrummet och de lösningsmedelsfria produktionslinjerna är anläggningen en av de modernaste i världen. 2015 togs en ny polymerisationsanläggning i drift, vilket möjliggjorde mer flexibel produktion av moderna bindemedel vid tesa. Dessutom byggdes en ny produktionshall, ett nytt lager för farligt gods och även ett modernt kraftvärmeverk som genererar värme för uppvärmning och kyla för luftkonditionering, samtidigt som det genererar el.

Yrkesutbildning

Vid tesa lyfter vi fram våra unga talangfulla medarbetare. Vi erbjuder smarta och ambitiösa lärlingar totalt fem tekniska utbildningar med topputsikter för en framgångsrik karriär som mekatronikingenjör, elektroniktekniker, industrimekaniker, kemitekniker eller maskinoperatör.