Elektrisk isoleringstejp

Elektrisk isoleringstejp

Till skillnad från andra tejper är isoleringstejper inte elektriskt ledande. Därför används de för att märka kablar eller säkringar som inte får slås på. Isoleringstejper passar också för att fästa kabelmantlar eller skydda dem från skada. Eftersom det finns oräkneliga meter elkabel i nästan varje hem, såsom högtalarkablar eller TV-kablar, är det smart att alltid ha isoleringstejp till hands.

Med isoleringstejper hjälper du dig själv

Läs mer om våra konsumentprodukter

Det finns med all säkerhet massor av enheter i ditt hem som bara fungerar med en elkontakt – oavsett om det är en brödrost, ett strykjärn, en dammsugare, en TV, en stereo eller en babyvakt. Om du skulle lägga ut alla de kablar som krävs efter varandra skulle det bli ett ganska imponerande antal meter. För varje meter ökar dock sannolikheten för att en kabel ska vara trasig. Om kabelmanteln är trasig kan du snabbt och enkelt hjälpa dig själv och reparera skadan. Du måste inte ringa till en elektriker och behöver inte byta elektriska apparater (den här gången).

  

Kablar är inte leksaker

Men icke desto mindre kan små barn, särskilt pojkar, knappt hålla fingrarna borta från kablar. För att snabbt eliminera hot från sköra elkablar bör du alltid ha isoleringstejp till hands och agera så fort du ser ett problem. Även om du har berättat för dina barn om riskerna med elsladdar och vägguttag, bör du alltid vara överdrivet försiktigt.

  

Observera! Om gummiisoleringen på en kabel är skadat och ledningarna är exponerade ska du INTE använda en isoleringstejp, eftersom den mekaniska stabiliteten inte är tillräcklig. I det fallet ska du antingen använda krympslang eller ta med sladden till en elektriker eller helt byta ut kabeln.