Bolagsledning och styrelse

Medlemmarna i bolagsledningen är gemensamt ansvariga för att leda företaget. Bolagsledningen har koncernens strategiska ledning, resursallokering, finansiella redovisning och rapportering, riskhantering och koncernledning som sitt främsta ansvarsområde.

Styrelse för tesa SE

Styrelsen för tesa SE består av sex medlemmar, som väljs av närvarande och representerade aktieägare på årsstämman. Styrelsemedlemmarna sitter under en period av fem år. När deras period är slut kan de väljas om. Styrelseordföranden väljs av styrelsens medlemmar.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Astrid Maria Hermann
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest GmbH & Co. KGaA
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Thomas Wulff
Works Council Chairman tesa Plant Hamburg