Förstärkta tejper

Ger förstärkt hållkraft för buntning, palletering och sammansättning.