Papperstejper

Perfekt för lättare håll- och buntningstillämpningar.