tesa som arbetsgivare

Vi har våra medarbetare att tacka för vår framgång

Det är våra medarbetare som är tesas ansikte utåt världen över och det är våra medarbetare som har gjort företaget till vad det är idag: marknadsledande i Europa och nummer två på världsmarknaden. För att bibehålla och expandera på den här toppositionen är det av yttersta vikt för oss att anställa rätt personer för vårt företag.

Utsikter och förmåner

För att säkerställa att våra anställda kompenseras väl för sitt arbete erbjuder vi utmärkta förmånspaket och mycket goda arbetsförhållanden i en internationellt präglad miljö.
Att aktivt stödja våra anställdas karriärutveckling är en del av vår företagskultur. Vi värdesätter och uppmuntrar initiativkraft och professionellt engagemang.

Utveckla befintlig potential
I en tid präglad av ständig förändring är lagarbete och fortlöpande utbildning viktiga förutsättningar för att garantera fortsatt framgång. Som globalt företag ser vi bortom våra egna omedelbara intressen och stödjer internationella utbyten genom särskilda program. För att våra medarbetare ska kunna utveckla sina förmågor och upptäcka nya talanger, erbjuder vi en god arbetsmiljö och en medveten personalpolitik. Våra program och verktyg följer dig genom hela din karriär hos oss och hjälper dig att ta ansvar så snart som möjligt.

I utbyte förväntar vi oss motivation, engagemang och initiativkraft, känsla för kvalitet och service samt viljan att bidra till bolagets framgångar med nyskapande idéer och koncept.

Principer

tesas principer handlar även om att ha ett medborgaransvar. Vi utvecklar våra produkter på ett hållbart sätt och investerar i miljövänliga tillverkningsprocesser.
Sedan mars 2006 är vi dessutom en officiell medlem i FN:s Global Compact – ännu ett steg som gör att vi kan fullfölja vår långa tradition av att stödja universella principer och värderingar genom att bidra till flera sociala projekt.