Medarbetare_RandD-002_72dpi-1

Medlemskap

Som en del av tejpindustrin ser vi det som vårt mål att tillsammans med andra deltagare från branschen utforma tekniska standarder, marknadstrender och juridiska regelverk på ett kreativt sätt. Därför är vi medlemmar i följande organisationer.Afera

tesa är medlem i afera – European Adhesive Tape Association. Medlemskapet inkluderar tillverkare, råmaterial- och maskinleverantörer, konverterare (såsom skrivare, skärare, stansare och laminerare av tejp) och nationella tejporganisationer.
tesa är medlem i afera

Afera är European Adhesive Tape Association, ett ideellt handelsförbund som företräder de största företagen och organisationerna inom värdekedjan för vidhäftande tejp. Medlemskapet inkluderar tillverkare, råmaterial- och maskinleverantörer, konverterare (såsom skrivare, skärare, stansare och laminerare av tejp) och nationella tejporganisationer. Med mer än 50 års erfarenhet som företrädare för den europeiska tejpindustrin engagerar Afera sin växande medlemsbas i nätverks- och utbildningsevenemang, europeiska och internationella standardiseringsprojekt för testmetoder samt marknads- och tekniska data och informationsresurser. Afera är också Europas ledande marknadsförare av tejp före traditionella fästmetoder och våtlim som den mest innovativa fognings- och fästlösningen för designers, tekniker och tillverkare inom alla tänkbara branscher.

Läs mer

Global Compact

Sedan 2006 är tesa medlem i Global Compact.
tesa stödjer FN:s Global Compact

Inom FN:s Global Compact tror vi att det är möjligt att skapa en hållbar och inkluderande global ekonomi som ger människor, gemenskaper och marknader varaktiga fördelar. Det är vår vision.
För att göra detta möjligt uppmuntrar FN:s Global Compact företag att:

  • göra affärer på ett ansvarsfullt sätt genom att låta strategier och åtgärder följa de tio principerna för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption;
  • vidta strategiska åtgärder för att främja bredare samhälleliga mål, som exempelvis FN:s kommande mål för hållbar utveckling med betoning på samarbete och innovation.

Mer om Global Compact

Läs mer

IVK

German Adhesives Association är världen största – och med avseende på dess breda tjänsteportfölj på samma gång världsledande – nationella organisation inom området självhäftande fogningsteknik.
tesa är medlem i IVK

German Adhesives Association skyddar tekniska, politiska och ekonomiska intressen för mer än 120 tyska tillverkare av bindemedel, råmaterial och tejp samt viktiga systempartners och vetenskapliga institut.
German Adhesives Association är världen största – och med avseende på dess breda tjänsteportfölj på samma gång världsledande – nationella organisation inom området självhäftande fogningsteknik.
Den tyska bindemedels-, tätningsmedel- och tejpbranschen, som huvudsakligen består av små och medelstora företag, har en årlig omsättning mer än 3,5 miljarder euro. Den ökande användningen självhäftande fogningsteknik i nästan varje bransch genererar ett mervärde som tros vara över 370 miljarder euro.

PSTC

Pressure Sensitive Tape Council (PSTC) är ett ideellt, 60 år gammalt nordamerikanskt handelsförbund för tejptillverkare och anslutna leverantörer, som hjälper branschen att tillverka tryckkänsliga tejpprodukter av hög kvalitet på den globala marknadsplatsen.
tesa är medlem i PSTC

Pressure Sensitive Tape Council (PSTC) är ett ideellt, 60 år gammalt nordamerikanskt handelsförbund för tejptillverkare och anslutna leverantörer, som hjälper branschen att tillverka tryckkänsliga tejpprodukter av hög kvalitet på den globala marknadsplatsen.
PSTC tillhandahåller undervisning och utbildning och arbetar nära den amerikanska myndigheten EPA med luftregelverk, OSHA med arbetsmarknadsregelverk, ASTM och andra globala handelsorganisationer för att harmonisera testmetoder. PSTC är globalt erkända för sina tejptestningsmetoder, som säkerställer kvalitetskontrollresultat för självhäftande tejper. PSTC övervakar också lagstiftande och reglerande aktiviteter och uppmuntrar hållbara och ansvarsfulla tillverkningsrutiner med sitt Responsible Tape Manufacturer Certification-program.

Läs mer