tesa® självhäftande produkter och lösningar för industrin

Framsteg föds i nära samarbeten med utgångspunkt i innovation. Vi på tesa Industry utvecklar ständigt våra självhäftande produkter och lösningar för att lösa de utmaningar vi står inför idag och skapa innovationer för att ligga steget före de vi möter i morgon.

Fördelar med att samarbeta med oss

tesa-application-solution-center-tape-consultancy

 Låt oss utveckla framtidssäkra lösningar tillsammans

 Dagliga utmaningar med applikationer är besvärliga och för att framtidssäkra ett företag måste alla produktionsprocesser och lösningar optimeras. Vi tror på kraften i ”vi” och arbetar hand i hand för att hitta de bästa lösningarna för dina behov. Ett perfekt exempel är våra Customer Solutions Center som finns till för att lösa dina individuella applikationsutmaningar och öppna upp för nya möjligheter tillsammans.

Cito ”Sportheftpflaster” (sportplåster) från 1896 är världens första tekniska självhäftande tejp.

 Öka produkternas hållbarhet

Hållbarhet i alla steg i processen blir snabbt en central faktor för framgångsrika produktlösningar. Vi på tesa vill använda all vår expertis och passion för att utveckla självhäftande produkter/lösningar och andra lösningar som är mer hållbara och som hjälper dig att öka hållbarheten i dina egna produkter och processer.

Arbeta inom produkt- och teknikutveckling

 Tillgång till omfattande forsknings- och innovationskapacitet

Ny utveckling av material och förändrade processkrav innebär en ständig utveckling inom användningsområdena för våra produkter och lösningar. Dagens tejp är väldigt mångsidig, vilket gör att den ofta sköter sitt arbete ”i det tysta”. Våra tejper har mängder av vitt skilda funktioner och utvecklingsprocessen bakom dem är lika fascinerande. Dyk ner i tesas stora vida värld av självhäftande teknik.

tesa Building - Always close to you

 Global tillgänglighet

 Med dagens försörjningsnätverk och företagsstrukturer som sträcker sig över hela världen fungerar ett pålitligt samarbete endast genom tillgänglighet på den plats och tidpunkt då behoven uppstår. Vårt globala nätverk av anläggningar arbetar ser tillsammans till att vår globala expertis når ut lokalt. Oavsett var du befinner dig finns vi vid din sida i alla faser av vårt samarbete, från första kontakt till service på plats. 

tesa-man-using-smartphone

Låt oss prata!

Är du ute efter en särskild lösning för just din självhäftande lösning? Har du några andra önskemål till oss?