Användningsvillkor

Med tanke på det breda spektrum av möjligheter och risker som Internet erbjuder, ber vi dig att följa följande allmänna villkor för användning av vår hemsida, som vi har lagt ned för ert och vårt skydd. Tack för att du förstår.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

 

1. Uppdatering av användningsvillkor

På grund av ständiga tekniska och juridiska innovationer måste vi ändra eller uppdatera befintliga användningsvillkor kontinuerligt. Kontrollera detta varje gång innan du använder vår hemsida när den senaste versionen av villkoren publicerades på webbplatsen. Det senaste inlägget var i oktober 2016.

 

2. Upphovsrätt och andra skyddsrättigheter

Allt innehåll på vår webbplats, inklusive texter, bilder, grafiska framställningar, ljud- och videofiler, är i den mån detta inte uttryckligen anges vår egendom och får inte reproduceras, ändras, överföras, återanvändas, utnyttjas eller på något annat sätt användas för offentliga eller kommersiella ändamål utan föregående skriftliga medgivande från oss. Observera att en överträdelse av vår copyright eller andra skyddsrättigheter kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden som inleds mot dig. 

 

3. Ansvarsfriskrivning

  • Denna webbplats kan innehålla länkar till webbsidor från andra leverantörer och vi ger inga garantier eller bär något ansvar för eventuella olagligt innehåll eller andra lagöverträdelser som finns på webbplatserna för externa leverantörer.
  •   Informationen på denna webbplats har sammanställts och kontrollerats med största omsorg. Vi tar inget ansvar för spridning, riktighet, fullständighet och/eller kvalitet.
  • Användning av denna webbplats och nedladdning av data sker på egen risk. tesa SE bär inget ansvar för eventuella skador, i synnerhet på datafiler, hård/mjukvara för användaren, som uppstår till följd av en sådan åtgärd.

 

4. Slutbestämmelser

Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir olaglig, ogiltig eller ogenomförbar i någon jurisdiktion bör giltigheten eller verkställighet i den jurisdiktion av någon annan bestämmelse i dessa villkor inte påverkas. Om du vill rapportera lagöverträdelser på våra webbplatser, tveka inte för att kontakta oss.

Responsible entity