Här hittar du en informativ översikt och expertråd om hur du minskar värmekostnaderna.
Energieffektivitet – Experten ger råd

Energieffektivitet – Experten ger råd

Fysikern Joachim Zeller från ebök, ett teknikföretag i Tübingen (Tyskland), har arbetat med energisparstrategier i mer än 20 år. Han visar hur små åtgärder kan öka din energieffektivitet och minska dina energikostnader.Precis i tid för att sänka energikostnaderna inför vintern

Expertråd om hur du sparar energi
Expertråd om hur du sparar energi

Trenden med att allt blir dyrare är mer märkbart för de stigande energikostnaderna för värme och varmvatten. Under det gångna året steg kostnaderna för el, gas, eldningsolja och andra bränslen med nästan 10 %. Fysikern Joachim Zeller från ebök, ett teknikföretag i Tübingen (Tyskland), har arbetat med energisparstrategier, särskilt för privata hushåll, i mer än 20 år. Energiexperten avslöjar var de värsta energitjuvarna gömmer sig och vilka åtgärder konsumenterna kan vidta för att sänka sina energikostnader, även med små åtgärder.

Nästan häften av energikostnaderna i privata hushåll går till uppvärmning. Var lurar energitjuvarna?

Joachim Zeller: Det är inte bara en energitjuv som kan elimineras för att uppnå optimal energieffektivitet. För äldre, orenoverade hus finns det svaga punkter nästan överallt. Stora värmeförluster inträffar, som t.ex. på alla utvändiga delar av huset, d.v.s. ytterväggar, yttertak, källartak och fönster.

Enbart fönster kan stå för så mycket som en fjärdedel av den totala energiförbrukningen. Varför är det så?

Joachim Zeller: Äldre fönster, särskilt englasfönster, har en mycket dålig värmeisoleringseffekt. Spalter runt fönster som inte är lufttäta är också svaga punkter som leder till dragframkallad värmeförlust och därmed högre energikostnader.

Vad kan man göra för att säkerställa att pengar för värmekostnader bokstavligen inte slängs ut genom fönstret?

Joachim Zeller: I princip är det smart att renovera huset på ett energismart sätt. En planerad renovering av huset ska föregås av en analys av husets energiförbrukning/förlust av en kvalificerad energikonsult. Det är den enda pålitliga grunden för en sund energisparplan, som får betydande långsiktiga besparingar.

  

Läs mer

Alla kan inte implementera en stor energisparplan på en gång. Hur effektiva är provisoriska lösningar som att täta fönster med tätningslister?

Täta spalter för att hålla kalluften ute på vintern
Täta spalter för att hålla kalluften ute på vintern

Joachim Zeller: En studie om luftgenomsläpp för tesamoll®-tätningslister verifierar att produktsortimentet har en mycket god tätningsförmåga. Baserat på det har vi beräknat vilka energispareffekter som kan uppnås genom att vädertäta fönsterspalter med olika bredder. Vår studie fokuserade på enfamiljshus och flerfamiljshus byggda på 1960- och 1970-talet.

Vad fick ni för resultat?

Joachim Zeller: I alla studiemodeller med spaltbredder på 2 mm eller större visar användning av tesamoll®-tejper en positiv spareffekt redan efter en vinter. Kostnadsbesparingarna för uppvärmning är redan då mer än inköpspriset för tejperna. För ett hus med många otätade fönster med större spaltbredder kan upp till 20 % av uppvärmningskostnaderna sparas in genom att använda tätningslister. Ett exempel: För spalter som är 3 mm breda kan du spara ca 150 euro i uppvärmningskostnader per rulle under fyra år. För bredare spalter kan du spara ännu mer pengar.

Är det här en lösning enbart för hyresgäster eller gäller det även för villa- och bostadsrättsägare?

Joachim Zeller: På lång sikt kommer ägarna att renovera sina hus – även med hänsyn till det energicertifikat, som har funnits sedan mitten av 2008. Det rekommenderas att bostadsrättsinnehavare, som inte själva kan bestämma om fönstren ska bytas, samt villaägare, som inte kan eller inte vill renovera än, installerar tätningslister på sina fönsterkopplingar innan vintern för att minimera värmeförlust.

Kan man göra misstag när man ventilerar rummen och inte bara med oönskad luft som slipper igenom sprickor?

Joachim Zeller: Av hälso- och energiskäl är lämplig ventilering genom fönster önskvärd. Det innebär att frekvens och intensitet för ventileringen primärt hänger samman med utomhustemperaturen och fuktigheten i rummet. Tumregeln för månaderna november till mars är kort, intensiv ventilering i 4 till 6 minuter varannan timme, om det är möjligt. Under sommarmånaderna ska ventileringsintensiteten vara betydligt högre, ungefär en halvtimme varje gång du ventilerar.

Det är inte bara möjligt att ventilera för mycket, utan även för lite. Vad händer då?

Joachim Zeller: Genom att ventilera för lite löper du risken att inte bara ha kvav luft, utan även högre luftfuktighet, vilket kan leda till mögelbildning. När tätningslister installeras ska du även ventilera mer. Moderat ventilering slösar inte energi i motsats till otäta fönsterkopplingar.

Varför är det så?

Joachim Zeller: Luftinflöde genom fönsterkopplingar drivs av vädret. Ju kallare och blåsigare det är ute, desto mer luft tvingar sig in genom kopplingarna. Den avfuktning som krävs inträffar mycket snabbt, men luftflödet genom kopplingarna fortsätter. Av energiskäl bör detta vara precis åt andra hållet: ju varmare det är ute, desto intensivare ska rummet ventileras. Frekvens och intensitet för ventileringen sköter du bäst själv.

Läs mer