Här hittar du en informativ översikt och expertråd om hur du minskar värmekostnaderna.

Energieffektivitet – Experten ger råd

Fysikern Joachim Zeller från ingenjörsfirman ebök i Tyskland har arbetat med energibesparing i över 20 år. Han avslöjar hur små förändringar kan öka energieffektiviteten och minska dina uppvärmningskostnader.Minska dina värmekostnader

Expertråd om hur du sparar energi
Expertråd om hur du sparar energi

Utgifter för värme, gas, el och vatten har ökat med nästan 10 procent det senaste året. Fysikern Joachim Zeller från ingenjörsfirman ebök i Tyskland har arbetat med energibesparing, framför allt i privata hushåll, i över 20 år. Vi har frågat honom om hur man kan minska sin energiförbrukning i hemmet. Han berättar här var de värsta energiförlusterna sker och vad konsumenterna kan göra för att minska uppvärmningskostnaderna, även med ganska små förändringar.

Nästan hälften av ​värmekostnaderna i privata hushåll går till uppvärmning. Var sker energispillet?

Täta spalter för att hålla kalluften ute på vintern
Täta spalter för att hålla kalluften ute på vintern

 

Joachim Zeller: Det finns inte någon enskild orsak som kan elimineras för att uppnå optimal energieffektivitet. I äldre byggnader som inte har renoverats finns det svaga punkter nästan överallt i huset. Det förekommer exempelvis stora värmeförluster genom alla utvändiga delar av byggnaden, d.v.s. ytterväggar, tak, källare, vind och fönster.

Fönstren kan ensamma stå för en fjärdedel av den totala energiförbrukningen. Varför?

Joachim Zeller: Gamla fönster, särskilt de med enkelglas, isolerar väldigt dåligt. Springor runt fönster som inte är lufttäta är andra svaga punkter som leder till värmeförlust på grund av drag och därmed till högre kostnader för uppvärmning.

Vad kan man göra för att se till att de pengar man använder på uppvärmning inte bokstavligen talat pyser ut genom fönstret?

Joachim Zeller: I princip är det alltid en bra idé att energirenovera huset. Om du planerar att renovera ditt hus bör du börja med att be en kvalificerad energikonsult analysera husets energiförbrukning/-förlust. Det är den enda pålitliga basen för en sund energibesparingsplan som leder till betydande besparingar på lång sikt.

Inte alla kan genomföra en stor energirenovering här och nu. Hur effektiva är tillfälliga lösningar som exempelvis tätning av fönster med tätningslister?

Joachim Zeller: En undersökning av luftgenomsläppligheten i tesamoll®-tätningslisterna bekräftar att produktserien har en väldigt god tätningsförmåga. Mot bakgrund av detta har vi beräknat de energibesparingar som kan uppnås genom att täta springor med olika bredder. Vår undersökning fokuserade på enfamiljshus och flerbostadshus byggda på 1960- och 1970-talet.

Vad kom ni fram till?

Joachim Zeller: I alla undersökningsmodeller med sprickor på 2 mm eller mer ger användning av ​tesamoll®-tätningslister en positiv total besparing redan efter en vinter. Så snabbt blir besparingarna på uppvärmningskostnaderna större än inköpspriset för tätningslisterna. För ett hus med många otäta fönster som har bredare springor kan du spara upp till 20 procent av uppvärmningskostnaderna med hjälp av tätningslisterna. Ett bra exempel: Om man har springor som är 3 mm breda sparar man på fyra år runt € 150 (1 700 SEK) i uppvärmning per rulle. Om springorna är större kan du spara ännu mer pengar.

Är det här en lösning bara för hyresgäster eller även för personer som äger ett hus eller en lägenhet?

Joachim Zeller: På lång sikt satsar husägare på att renovera sina hem. Det rekommenderas att ägare av bostadsrätter som inte på egen hand kan besluta att byta ut fönstren samt husägare som inte kan eller inte vill renovera monterar tätningslister på sina fönster före vintern för att minimera värmeförlusten.

Kan man också göra misstag genom att vädra ut lokaler, och inte bara på grund av läckage på grund av sprickor och springor?

Joachim Zeller: Med hänsyn till både hälsa och energiförbrukning rekommenderas det att man vädrar. Detta innebär att frekvensen och intensiteten av vädringen främst beror på utomhustemperaturen och luftfuktigheten i rummet. Tumregeln för månaderna från november till mars är att man ska vädra i 4 till 6 minuter varannan timme om det är möjligt. Under sommarmånaderna måste man vädra betydligt oftare, det vill säga en halvtimme varje gång man vädrar.

Det går inte bara att vädra för mycket utan även för lite. Vad händer då?

Joachim Zeller: Om du vädrar för lite riskerar du inte bara att luften blir tung och kvav utan också att det blir högre luftfuktighet, vilket kan leda till att det bildas mögel. När tätningslisterna har monterats måste du också vädra mer. Ändå är måttlig vädring inte något slöseri med energi jämfört med fönster som inte är täta.

Varför?

Joachim Zeller: Luftflödet genom springorna i fönstren drivs av vädret. Ju kallare och mer blåsigt det är utomhus, desto mer luft tvingas in genom springorna. Den nödvändiga avfuktningen av rummet sker väldigt snabbt, men luftflödet genom springorna fortsätter. Om du vill spara energi bör det vara precis tvärtom: Ju varmare utomhustemperatur det är, desto mer intensivt måste man vädra i rummet. Det är bäst om man själv kan styra frekvensen och varaktigheten av ​vädringen.

Läs mer