Skärmande tejper

Kapsling av känsliga organiska och tryckta elektroniska enheter för att skydda mot oxidering och inträngande ånga.