Kyl- och frysflänsar fästs så nära och tätt som möjligt
Kylflänsar

Kylflänsar

Kyl- och frysflänsar fästs så nära och tätt som möjligt på polystyrenmodulen för att möjliggöra högsta möjliga temperaturöverföring.För att fungera så bra som möjligt ska frysflänsarna fästas så nära polystyrenmodulen som möjligt på en vitvara. På det här sättet uppnås högsta möjliga temperaturöverföringshastighet. Den här processen är ännu effektivare när aluminiumfoliebaserad tejp används.

De tejper som används för den här appliceringen har en flexibel baksida och hög fästförmåga på metall och polystyren och är även enkel att linda upp. De finns med eller utan liner.

Läs mer
Nedladdningar