Tejplösningar för fixering av flänsar

Kylflänsar

Kyl- och frysflänsar fästs så nära och tätt som möjligt på polystyrenmodulen för att möjliggöra högsta möjliga temperaturöverföring.