Sekretessmeddelande

Vi tar mycket allvarligt på skyddet av dina personuppgifter. Följaktligen behandlar vi alltid dina personuppgifter i enlighet med de lagstadgade dataskyddsreglerna. Vi har utsett ett kompetent och pålitligt utomstående dataskyddsombud. Det utomstående dataskyddsombudet är dr Heiko Haaz. Nedan skulle vi vilja informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.2. Insamling och behandling av personuppgifter

Du kan använda vår onlinetjänst utan att avslöja din identitet. Om vi till exempel begär personuppgifter (som namn, adress eller e-postadress) på webbplatsen i kontaktformulär eller under registrering, så är detta frivilligt. Vi använder den informationen för våra egna affärssyften (som att skicka det material eller den information som efterfrågas).

Om du har frågor av något slag erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss via ett formulär som finns på webbplatsen. I detta fall behövs de uppgifter som är markerade som obligatoriska för att det ska gå att tilldela och besvara förfrågan. Ytterligare information kan tillhandahållas frivilligt.

De personuppgifter som vi samlar in för användning i kontaktformuläret tas bort efter att den förfrågan du gjorde är slutförd, och efter att skatte- och handelsrelaterade kvarhållandeperioder har löpt ut.

När du väl har gett ditt samtycke – till exempel till att ett nyhetsbrev eller annan intressant information skickas från vårt företag – så kan du när som helst ta tillbaka det för den fortsatta framtiden utan att uppge några skäl. För att göra detta kan du använda det kontaktformulär som nämns ovan eller eventuella andra metoder som nämns i nyhetsbrevet.

Läs mer

3. Syfte med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Dina personuppgifter behandlas för följande syften:

tesa SE samlar in, behandlar och använder (hädanefter benämnt som "använder") de personuppgifter som du lämnar efter vad som krävs för att inleda, fastställa, utföra eller avsluta avtalsmässiga eller liknande skyldigheter med dig eller för användning av en tjänst som vi tillhandahåller (artikel 6 (1) 1 b GDPR). Sådana skyldigheter uppkommer till exempel när du kontaktar oss för att få information om oss eller våra produkter, eller om du använder extranätinloggningen som kund. I sådana fall använder vi dina personuppgifter för att handlägga dina särskilda angelägenheter.

Om du samtycker till att personuppgifter används i annonserings- och marknadsundersökningssyften, kommer vi också att använda dina uppgifter i de syften som det godkändes för (t.ex. för nyhetsbrev), så länge du inte tar tillbaka ditt samtycke. Detta innebär att vi kontaktar dig på det sätt som anges i samtyckesförklaringen (t.ex. e-post, telefon, post) och förser dig med information och personanpassad annonsering om våra produkter och tjänster utifrån analys av dina köp och ditt klickbeteende på våra webbplatser. Slutligen använder vi din information för att analysera och göra våra webbplatser mer välfungerande.

Läs mer

4. Utlämning av uppgifter

Vid hanteringen av dina angelägenheter kan det bli nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter till andra dotterbolag inom tesa-koncernen eller till utomstående tjänsteleverantörer som enbart agerar på våra vägnar. Delvis använder vi tjänsteleverantörer för orderrelaterad behandling av uppgifter efter vad som är juridiskt föreskrivet. Exempelvis är webbplatsens värd NMMN New Media Markets & Networks IT Services GmbH, och den underhålls av Plan A GmbH och agnosco.net GmbH. Nyhetsbrevet skickas via CleverReach GmbH & Co. KG. Vi är fortfarande fullt ansvariga för uppgiftsbehandlingen. Dessutom använder vi ibland plugin-program från andra leverantörer på vår webbplats, du hittar mer information om detta nedan. Vi ser till att de utomstående tjänsteleverantörerna använder dina personuppgifter endast enligt våra instruktioner och i enlighet med denna sekretesspolicy och de juridiska kraven för orderhantering.

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och lämnas inte ut till tredje parter som inte agerar på våra vägnar, såvida du inte har samtyckt till att de lämnas ut skriftligt eller elektroniskt, och om vi inte har juridisk rätt eller skyldighet att göra detta.

Lägg märke till att vi för syftena ovan också kan lämna ut dina personuppgifter till andra globala företag inom vårt nätverk [se "Om oss"]. Uppgifterna som är samlade i kontaktformuläret lämnas ut till företaget som ansvarar för att handlägga din förfrågan. Behandlingen av dina personuppgifter kan därför alltså äga rum i länder utanför EU/EES, så länge detta är nödvändigt för att få fram ett svar.

Läs mer

5. Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera webbplatsanvändning och automatiskt känna igen dig vid ditt nästa besök. Du kan förhindra att cookies installeras genom att ställa in din webbläsare därefter. Det kan göra att du inte kan använda alla tjänsterna i deras fulla omfattning. Se vår cookiepolicy för att få veta mer om hur vi använder cookies på vår webbplats.

6. Sociala plugin-program

Våra webbplatser använder så kallade "sociala plugin-program", d.v.s. plugin-program från sociala nätverk, i synnerhet "Dela"-knappen från leverantören "Facebook", vars webbplats facebook.com drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Den part som ansvarar för den tyska webbplatsen facebook.de är Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland. Plugin-programmen visar vanligen Facebooks logotyp. Förutom Facebook använder vi plugin-program från "Google+" (leverantör: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), "YouTube" (leverantör: YouTube LLC, 01 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA), "Twitter" (leverantör: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA), "Pinterest" (leverantör: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA), "LinkedIn" (leverantör för kunder utanför USA: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland) och "XING" (leverantör: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland).
Av sekretesskäl har vi medvetet valt att inte använda direkta plugin-program från sociala nätverk på våra webbplatser. Istället använder vi en alternativ teknisk lösning där du kan avgöra om och när uppgifter överförs till operatörerna för sådana sociala nätverk. När du besöker våra webbplatser överförs inga uppgifter automatiskt till sociala nätverk som Facebook, Google+, Twitter eller Pinterest. Det är bara när du aktivt klickar på respektive knapp som din webbläsare ansluter till servrarna för de sociala nätverken i fråga. Detta innebär att du genom att klicka på element och sedan på symbolen för det aktuella sociala nätverket godkänner att din webbläsare upprättar en anslutning till servrarna för det sociala nätverket och överför användningsuppgifter till det sociala nätverkets operatör. Vi har inget inflytande över vilken typ av uppgifter som samlas in av sociala nätverk och i vilken omfattning. Se de sociala nätverkens respektive sekretesspolicyer för att få veta mer om syftet med och omfattningen av deras uppgiftsinsamling och hur uppgifterna ytterligare behandlas och används, samt vad du där har för rättigheter och alternativ för att skydda din integritet. Facebooks sekretesspolicy finns på http://www.facebook.com/about/privacy/ och http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.
Mer information om uppgiftsanvändning för "Google+", "Youtube" eller "Twitter" finns på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ eller http://twitter.com/privacy, för Pinterest på http://about.pinterest.com/privacy/ , för LinkedIn på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy och för XING på https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Google Maps

För att göra din resa enklare erbjuder vi dig att använda Google Maps för att visa kartor och skapa vägbeskrivningar. Google Maps drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dessa sidor är märkta därefter.

Genom att använda denna tjänst godkänner du att Google samlar in, behandlar och använder de uppgifter de samlar in och de uppgifter du anger. Användarvillkoren för Google Maps finns på http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html [extern webbplats].

Webbanalys med Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information om din användning av webbplatsen som skapas av cookien (inklusive din förkortade IP-adress) överförs till en Google-server i USA och sparas där. Google använder denna information för att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten åt webbplatsoperatörerna och tillhandahålla ytterligare tjänster som gäller webbplatsanvändning och internetanvändning. Google kommer också att i tillämpliga fall överföra denna information till tredje part när detta är ett juridiskt krav, eller i den mån tredje parter behandlar dessa uppgifter på Googles vägnar. Google kopplar inte din IP-adress till andra Google-uppgifter under några omständigheter.

Du kan förhindra att dina uppgifter används av Google Analytics genom att installera ett tillägg i din webbläsare. Du kan följa länken nedan, som tar dig till sidan för Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [extern webbplats].

Webbanalystjänsten HotJar

Denna webbplats använder analystjänsten HotJar för att förbättra användbarheten och kundupplevelsen. Musklick och mus- och rullningsrörelser kan registreras. På samma sätt kan tangenttryckningar som görs på denna webbplats registreras. Registreringen äger emellertid inte rum på personlig basis och förblir alltså anonym.
HotJar registrerar inte dessa uppgifter på webbplatser som inte använder HotJar-systemet. Du kan inaktivera HotJar-tjänsten genom att kontakta HotJar på https://www.hotjar.com/contact.

Optimizely

För att kunna tillhandahålla de bästa presentationerna och funktionerna är utvecklingen av vår tjänst baserad på A/B-tester och multivariata analyser, som genomförs med webbanalystjänsten Optimizely från Optimizely Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105. Denna tjänst använder cookies för att identifiera en besökares webbläsare och analysera användningen av denna webbplats. Det är möjligt att inaktivera Optimizely genom att följa dessa instruktioner: https://www.optimizely.com/de/legal/opt-out/
Mer information om hur Optimizely behandlar dina uppgifter finns här

 • Loggning
 • Varje gång du går in på webbplatsen skapas loggar och behandlas för statistiska syften, där den enskilda användaren förblir anonym:
 • Referent (sida vars länk refererade dig till denna webbplats)
 • Sökord (när referenten är en sökmotor)
 • IP bedöms för att avgöra ursprungslandet och leverantören
 • Webbläsare, operativsystem, installerade plugin-program och skärmupplösning
 • Hur länge besöken på sidorna varar

De nämnda uppgifterna behandlas av oss i följande syfte grundat på vårt berättigade intresse enligt artikel 6 (1) 1 f GDPR:

 • Att säkerställa en smidig anslutning till webbplatsen.
 • Att säkerställa bekväm användning av vår webbplats.
 • Bedömning av systemsäkerhet och systemstabilitet.
 • För vidare administrativa syften.

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa uppgifter i efterhand om vi får kännedom om särskilda tecken på olaglig användning. Uppgifterna kommer att tas bort genast om de inte längre är nödvändiga för detta syfte, men senast efter sex månader.

Läs mer

7. Nyhetsbrev

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev registrerar vi ditt namn, din e-postadress och annan kontaktinformation som kan utgöra personuppgifter. Vi gör detta för att kunna skicka våra nyhetsbrev till dig. I vårt nyhetsbrev hittar du information om våra produkter och applikationer, tips och goda råd, tävlingar, nyheter om vår verksamhet och leveranssituation samt annat marknadsföringsmaterial.

 Vi kan också registrera andra uppgifter som du konkret ger oss. Denna information använder vi för att anpassa nyhetsbrevet till dig så att du får relevant produkt- och applikationsinformation som exempelvis är anpassad efter den bransch du arbetar i.

 Nyhetsbrevet skickas endast ut i elektronisk form. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke och avsluta prenumerationen genom att klicka på länken längst ned i något av våra nyhetsbrev. Du kan också kontakta vår kundtjänst på cs.se@tesa.com eller +46 300 55350. Vi hanterar dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet skickas via CleverReach GmbH & Co. KG. Vi förblir fullt ansvariga för databehandlingen.

CleverReach:
 CleverReach GmbH & Co. KG
 //CRASH Building
 Schafjueckenweg 2
 26180 Rastede
 Tysklan

Läs mer

8. Hur länge uppgifter lagras

Dina uppgifter lagras av oss så länge det är nödvändigt för syftet ovan eller för att följa en laglig lagringsperiod.

9. Ansvar för vårt eget innehåll

Innehållet på dessa sidor skapades med stor omsorg. Vi kan emellertid inte ta på oss något ansvar för att detta innehåll är korrekt, fullständigt och uppdaterat. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar.

10. Ansvar för länkar (externa leverantörers innehåll)

Detta innehåll som är vårt eget bör skiljas från länkar till innehåll som andra leverantörer står för. Vi har inget inflytande på deras innehåll. Ansvaret för innehållet på de länkade sidorna ligger altlid på respektive leverantör eller operatör av dessa sidor.

11. Registrerade personers rättigheter

Vi informerar härmed om att du i enlighet med artikel 15 och följande i GDPR, med de villkor som definieras där, har rätt till information om de berörda personuppgifterna, rätt att rätta eller radera eller begränsa behandlingen, rätt att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet. Enligt artikel 77 i GDPR har du dessutom rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot denna förordning. Om behandlingen bygger på artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a i GDPR (samtycke) så har du också rätt att ta tillbaka samtycket när som helst utan att det påverkar lagligheten för behandlingen utifrån samtycke fram till återkallelsetillfället.

Rätt till information, artikel 15 GDPR

Du har rätt att begära information angående om och i vilken omfattning dina personuppgifter behandlas (däribland syfte med behandlingen, mottagare av uppgifterna, hur länge de lagras osv.).

Rätt till rättelse, artikel 16 GDPR

Du har rätt att begära rättelse av dina lagrade uppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga. Detta innefattar rätt till slutförande genom kompletterande utlåtanden eller meddelanden.

Rätt till radering, artikel 17 GDPR

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Detta är till exempel möjligt om uppgifterna inte längre behövs för de syften de samlades in för eller om uppgifterna måste raderas p.g.a. rättsliga skyldigheter. I enskilda fall kan emellertid denna rättighet undantas.

Rätt till begränsning av behandling, artikel 18 GDPR

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Detta är till exempel möjligt om dina uppgifter är felaktigt registrerade eller behandlingen av uppgifterna är olaglig. Om behandlingen är begränsad får uppgifterna bara behandlas i snävt definierade fall.

Rätt till dataportabilitet, artikel 20 GDPR

Du har rätt att begära att de uppgifter som gäller dig returneras i ett elektroniskt, maskinläsbart standardformat till dig eller en ansvarig person som utses av dig om du har lämnat dessa uppgifter själv.

Rätt att invända, artikel 21 GDPR

Du har rätt att av skäl som uppkommer utifrån just din situation invända mot att personuppgifter som gäller dig behandlas, när som helst för den fortsatta framtiden, förutsatt att behandlingen av uppgifterna är för att skydda berättigade intressen (se artikel 6 (1) e, f GDPR). Vid invändning från dig kontrollerar vi om det föreligger juridiska krav på att behandla dina uppgifter, och om så inte är fallet avstår vi från att behandla dina uppgifter vidare.

Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, artikel 77 GDPR

Du har rätt att när som helst kontakta ansvarig tillsynsmyndighet i Europeiska unionen eller medlemsstaterna i händelse av möjliga brott mot dataskyddsreglerna.

Läs mer

12. Ändringar av vår sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy då och då för att säkerställa att den uppfyller aktuella juridiska krav, eller för att genomföra ändringar av våra tjänster i sekretesspolicyn, t.ex. när vi inför nya tjänster. Ditt nästa besök kommer att vara underställt den nya sekretesspolicyn.

13. Frågor

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kan du direkt kontakta vårt dataskyddsombud, som är tillgänglig med sitt team även när det gäller förfrågningar om information, ansökningar eller klagomål.

14. Kontakt

 

Søren Lyngsaa Chrestensen

Engholm Parkvej 8​
3450 Allerød​
Danmark

Vänligen skriv in kontaktformuläret nedan

Läs mer