tesa-metal-coil-end-tabbing-illustration

Försegling av upprullade metallspolar

Vår enkelsidiga tejp ger stark vidhäftning och hög draghållfasthet för säker försegling av metallspolar.Metallspolar förseglas inför transport i och utanför metallfabriken. Tejpen fäster utmärkt till olika metall- och stålytor och förseglar metallspolen och därmed undviker man att spoländen lyfter sig under transport. Förutom låg töjbarhet och hög draghållfasthet är dessa typer av specialtejper otroligt rivtåliga och innehåller dessutom häftämnen med hög halkbeständighet.

Den tydliga fördelen är en hög säkerhetsnivå för den personal som hanterar spolarna när spolarna är förstärkta med lämpligt förpackningsmaterial.

Läs mer

Tejp för försegling av metallspolen

Visa filter