specialty_vehicles_tesa_tape_for_trucks_mounting_tracks_stiffening_bars

Montering av skenor och förstärkningstag

Vår akryltejp ger en extremt hög vidhäftningsförmåga för permanenta monteringar.

Kompletterande produkter för omtering av skenor och förstärkningstag