E-mobilitet

Utforska en värld av e-mobilitet

Våra tejplösningar ökar produktiviteten, säkerheten och tillförlitligheten.

Globalt stöd för elektrifiering av fordons drivsystem

Våra avancerade självhäftande lösningar används vid batteritillverkning i hela världen för att förbättra produktionslinjer, öka säkerheten och för att se till att produktionsprocesserna blir tillförlitliga.

Vi stödjer omvandlingen av fordonsindustrin på vägen mot elektrifiering av fordonens drivsystem. Våra självhäftande lösningar är specialutvecklade för att möta fordonsindustrins krävande förhållanden och vi utvecklar ständigt nya självhäftande tejper specifikt för el- och hybridfordon i nära samarbete med världens ledande OEM-företag och leverantörer.

Vi stödjer dig på vägen

Battericellsinpackning
Cellapplikationer
Vi erbjuder tejplösningar som säkerställer pålitlig produktion.
Batterimodul med PTC-uppvärmning eller kylfläns med vätska.
Batterimodul-applikationer
Från värmereglering för elektrisk isolering – vi stödjer dig i dina applikationer.
Batteriförsegling
Batteripack-applikationer
Våra tejplösningar förseglar batteriet och håller fukten borta.

Läs mer om de olika funktionerna hos våra tejper

Isolering

Vi garanterar säker isolering av battericeller och moduler med hjälp av självhäftande tejp med hög genombrottsspänning. Med våra isolerande bärarmaterial av olika tjocklekar kan vi hjälpa dig med dina individuella behov. Exempel på applikationer: isolering av metallkomponenter, till exempel battericeller eller kylkomponenter.

Montering

Vi erbjuder tejp med hög prestanda för tillförlitlig och stark sammanfogning, både i processen med montering av batterierna och under batteriets hela livslängd. Vår tejp håller till och med för omsmältningslödnings-processen. Exempel på applikationer: montering av flexibelt kretskort (Flexible Printed Circuit, FPC).

Montering

Vi erbjuder tejp med hög prestanda för permanent och stark sammanfogning, både i processen med montering av batterierna och under batteriets hela livslängd. Exempel på applikationer: upphängning av isoleringsskivor och montering av celler eller värmeplattor.

Jordning och avskärmning

I trånga utrymmen kan placeringen av sensorer och högspänningsledningar leda till elektromagnetiska störningar. Upprätta jordning och avskärma elektroniska komponenter som BMS med våra elektriskt ledande tejplösningar och få ökad säkerhet och kvalitet.

Värmereglering

Håll dina temperaturkänsliga battericeller och elektroniska delar vid exakt rätt temperatur med tesa® värmeregleringstejp. Vi erbjuder stöd för värmeisolering och värmeledning.

Begränsning

Under batteriets laddnings- och urladdningsprocess expanderar cellerna och drar ihop sig. Våra tekniska tejplösningar kompenserar för deformering och sammanpressning som inträffar på grund av de angränsande cellerna och ökar cellpaketets livslängd.

Isolering och montering

Våra dubbelhäftande tejplösningar kombinerar montering och isolering i en och samma produkt. Effektivisera din process. Exempel på applikationer: cell-till-cell-bindning, montering och isolering av kylflänsen.

Märkning och skydd

Våra laseretiketter kombinerar ett häftämne med hög vidhäftningshållfasthet med en databärare som förstörs vid manipulation och de överensstämmer med de tillverkarspecifika bestämmelserna för fordonsindustrin (NHTSA, EEG, UK). Exempel på applikationer: framhäva säkerhetsrelevant information, skydda sig mot förfalskningar.

BSR-Undvika gnissel & gnek

Minimera buller och korrosion med vår tjocka fleece- och foliebaserade tejp. Exempel på applikationer: Undvika friktion mellan kylfläns och modul.

Batterimodul med PTC-uppvärmning eller kylfläns med vätska.

Isolering

Vi garanterar säker isolering av battericeller och moduler med hjälp av självhäftande tejp med hög genombrottsspänning. Med våra isolerande bärarmaterial av olika tjocklekar kan vi hjälpa dig med dina individuella behov. Exempel på applikationer: isolering av metallkomponenter, till exempel battericeller eller kylkomponenter.

Montering

Vi erbjuder tejp med hög prestanda för tillförlitlig och stark sammanfogning, både i processen med montering av batterierna och under batteriets hela livslängd. Vår tejp håller till och med för omsmältningslödnings-processen. Exempel på applikationer: montering av flexibelt kretskort (Flexible Printed Circuit, FPC).

Montering

Vi erbjuder tejp med hög prestanda för permanent och stark sammanfogning, både i processen med montering av batterierna och under batteriets hela livslängd. Exempel på applikationer: upphängning av isoleringsskivor och montering av celler eller värmeplattor.

Jordning och avskärmning

I trånga utrymmen kan placeringen av sensorer och högspänningsledningar leda till elektromagnetiska störningar. Upprätta jordning och avskärma elektroniska komponenter som BMS med våra elektriskt ledande tejplösningar och få ökad säkerhet och kvalitet.

Värmereglering

Håll dina temperaturkänsliga battericeller och elektroniska delar vid exakt rätt temperatur med tesa® värmeregleringstejp. Vi erbjuder stöd för värmeisolering och värmeledning.

Begränsning

Under batteriets laddnings- och urladdningsprocess expanderar cellerna och drar ihop sig. Våra tekniska tejplösningar kompenserar för deformering och sammanpressning som inträffar på grund av de angränsande cellerna och ökar cellpaketets livslängd.

Isolering och montering

Våra dubbelhäftande tejplösningar kombinerar montering och isolering i en och samma produkt. Effektivisera din process. Exempel på applikationer: cell-till-cell-bindning, montering och isolering av kylflänsen.

Märkning och skydd

Våra laseretiketter kombinerar ett häftämne med hög vidhäftningshållfasthet med en databärare som förstörs vid manipulation och de överensstämmer med de tillverkarspecifika bestämmelserna för fordonsindustrin (NHTSA, EEG, UK). Exempel på applikationer: framhäva säkerhetsrelevant information, skydda sig mot förfalskningar.

BSR-Undvika gnissel & gnek

Minimera buller och korrosion med vår tjocka fleece- och foliebaserade tejp. Exempel på applikationer: Undvika friktion mellan kylfläns och modul.

Vi hjälper dig att designa din process.

Vår erfarna personal ger stöd på plats för att utveckla individuella, automatiserade applikationsprocesser och hjälper till att sömlöst integrera våra självhäftande lösningar i din produktion.

Självhäftande tejp går snabbt att använda och kräver ingen härdningstid. Jämn tjocklek och lätt optisk detektering är bara några av de många fördelarna med tejpen.

Vi har implementerat robotbaserade automatiseringslösningar inom fordonsindustrin och kan även hitta en lösning som passar din produktionsprocess. 

Som en viktig partner till fordonsindustrin är vi både ISO 9001- och IATF-certifierade och har många olika produktgodkännanden genom olika OEM-företag – vi berättar gärna mer.