Elektriskt ledande tejper

Elektriskt ledande tejper har jordande och skärmande egenskaper och är enkla att integrera i tillverkningsprocesser.