Cirkularitet och minskning av avfall

Användning av återvunnet och biobaserat material

Vi fokuserar på återvunna och biobaserade material

tesa har satt som mål att avsevärt öka produktens hållbarhet och arbetar med detta varje dag. Under de närmaste åren kommer vi till exempel att utveckla många nya produkter som ger ett hållbart bidrag till våra främsta produktsortiment inom fordons-, el- och byggindustrin samt för våra konsumenter på kontoret och i hemmet. Därmed fokuserar vi på att minska nyproducerad plast tillverkad av fossila bränslen och kommer i allt högre grad att använda återvunnet och biobaserat material. 

Våra viktigaste hållbarhetsmål 2030

  • 70 % av materialet till våra produkter och förpackningar kommer att vara återvunnet eller biobaserat.
  • Vi kommer att halvera användningen av nyproducerad plast tillverkad av fossila bränslen fram till år 2030. När det gäller våra förpackningar vill vi uppnå detta redan 2025.