Non-woven-tejper

Non-woven-tejper används ofta för kabel- eller kablagetillämpningar.