tesa_enkelhäftande-ytskydd-001_300dpi

Ytskydd

Ytskyddstejper är utformade för att skydda ytor från skada på grund av. repning, skräp, omgivningsförhållanden etc.