Tygskarvning

De här tejperna används ofta i trycktillämpningar och har tagits fram för att foga ihop olika filmunderlag i en produktionsmiljö.