Vävtejper

Vävtejper är mycket bra för vidhäftning av ojämna ytor och kan tas bort snabbt och rent efter användning. Textilbäraren är motståndskraftig mot rivning, men går att riva av för hand.