En liten stapel med produkter i lådor står på en manuell pallyftare vid dörren till en lastkaj på ett distributionslager.

Kostnadsbesparingar

Hitta dina kostnadsbesparande möjligheter i lean-produktionslinjerEn monteringslösning som passar alla situationer

En värld av plast
En värld av plast

En för alla

Plast är ett viktigt material för fordonsindustrins framtid. Orsakerna är tydliga: plast är lätt, tåligt, hållbart och visuellt tilltalande. Varje minskning av fordonsvikten med 10 % resulterar i en minskning av bränsleförbrukningen med 5–7 %. Därför ökar plastanvändandet. Mellan 2007 och 2014 ökade fordonsindustrins plastanvändning (PP) med 20 %.

Tidigare krävde olika plaster olika monteringslösningar. tesa® HiP passar dock alla typer av plast, till exempel PP, ABS eller PC.

 

Läs mer

Lägre investeringskostnader

Sänk kostnaderna
Sänk kostnaderna

Dags att investera i framtiden

Tillsammans utvecklar vi nya processer för att optimera din produktion och integreringsautomatisering med vår innovativa tejplösning.

tesa® HiP är så enkelt att använda att det inte krävs några dyra investeringar i maskiner. Dra nytta av kostnadsfördelar genom låga investeringar och ökad flexibilitet i produktionsprocessen.

Läs mer

Lean-produktionsprocesser

Less is more

Vår nya tejp ger smidigare processer som resulterar i ökad effektivitet och lönsamhet vid fordonstillverkning.

  • Lägre kasseringsfrekvens eftersom tejpen ger exakta och rena resultat. 
  • Lägre lagringskostnader eftersom det inte krävs ytterligare material (till exempel för förbehandling) och tejprullarna kräver mycket lite utrymme.
  • Med tesa® HiP kan flera processteg elimineras då produkten varken kräver förbehandling eller härdning efter montering. 
Läs mer