Bandmörkläggning

Ledande bandmörkläggning

Täcker synliga laddningssamlare eller bussskenor för att förbättra solmodulsdesignen.