Öppnar möjligheter – Tejplösningar för dörrbranschen

Vårt tejpsortiment baseras på en modern och effektiv vidhäftningsmetod: en hållbar vidhäftning, designflexibilitet och snabbare processer.