Dubbelhäftande tejp

Fördelar med dubbelhäftande tejper

Det finns många fördelar som talar för användning av dubbelhäftande tejp: Designfrihet, fogkvalitet och monteringsprocess för att nämna några få.

Kriterier för utvärdering av kvaliteten

Dubbelhäftande tejper Flytande lim Mekanisk fästning
Kompensation av oregelbundna eller ojämna ytor – mellanrum mellan fästa ytor elimineras +++ ++++ +
Kompensation för spännings- och belastningsutjämning – en fästpunkt med mekanisk fästning kan leda till att materialet går sönder ++++ ++ +
Stötabsorbering ++++ ++ ++
Minskad risk för korrosion ++++ ++++ +
Förseglingsfunktion – tejp förseglar och skyddar mot damm och fukt ++++ ++++ ++
Ljuddämpande egenskaper – ljud som orsakas av vibration elimineras ++++ +++ +

Kriterier för utvärdering av monteringen

Dubbelhäftande tejper Flytande lim Mekanisk fästning
Snabb appliceringsprocess – eliminering av härdningstid och reducering av komplexitet 4 1 2
Hälsosam arbetsmiljö och rena produktionsanläggningar 4 2 2

Kriterier för utvärdering av designen

Dubbelhäftande tejp Flytande lim Mekanisk fästning
Förbättrat visuellt utseende – ingen skada på materialet ++++ +++ +
Osynlig fästning – montering av transparenta material ++++ +++ +