Dubbelhäftande tejp

Fördelar med dubbelhäftande tejper

Det finns många fördelar som talar för användning av dubbelhäftande tejp: Designfrihet, fogkvalitet och monteringsprocess för att nämna några få.Fördelarna med dubbelhäftande tejper för byggbranschen

Det finns många fördelar som talar för användning av dubbelhäftande tejp. Designfrihet och den rena arbetsmetoden är bara två exempel. De verkliga fördelarna med de här tejperna blir emellertid särskilt tydliga om du jämför dubbelhäftande tejper med andra monteringsmetoder.

Därför har vi utvecklat ett transparent bedömningssystem, som enkelt visar dig styrkor och svagheter för olika monteringslösningar. I vår bedömning jämför vi dubbelhäftande tejper med flytande lim och mekaniska monteringssystem.

För att uppnå maximal transparens har vi inte bara jämfört monteringsssystem i termer av tre huvudsakliga monteringsegenskaper – kvalitet, montering och design – utan vi har också delat in dessa egenskaper för att visa exakt vad som är viktigt vid montering av ett objekt.

Läs mer

Vidhäftningskvalitet

Alla kriterier är inte lika viktiga för alla, möjliga tillämpningar. Därför är det lämpligt att noga överväga och utvärdera kvalitetskriterierna med avseende på önskad tillämpning.

Våra utvärderingskriterier för vidhäftningskvalitet är följande:

  • Kompensation för oregelbundna eller ojämna ytor
  • Kompensation för spännings- och belastningsutjämning
  • Stötabsorbering
  • Minskning av korrosionsrisk
  • Förseglingsfunktion
  • Ljuddämpande egenskaper
Läs mer

Kriterier för utvärdering av kvaliteten

Kompensation av oregelbundna eller ojämna ytor – mellanrum mellan fästa ytor elimineras
Kompensation för spännings- och belastningsutjämning – en fästpunkt med mekanisk fästning kan leda till att materialet går sönder
Stötabsorbering
Minskad risk för korrosion
Förseglingsfunktion – tejp förseglar och skyddar mot damm och fukt
Ljuddämpande egenskaper – ljud som orsakas av vibration elimineras
Dubbelhäftande tejper

+++

++++

++++

++++

++++

++++

Flytande lim

++++

++

++

++++

++++

+++

Mekanisk fästning

+

+

++

+

++

+

Montering

Bearbetning och montering av dubbelhäftande tejper ger stora fördelar när det gäller rena och hälsosamma produktionsprocesser.

Våra utvärderingskriterier för montering är följande:

  • Varaktighet för appliceringsprocessen
  • Ren och hälsosam produktionsprocess
Läs mer

Kriterier för utvärdering av monteringen

Snabb appliceringsprocess – eliminering av härdningstid och reducering av komplexitet
Hälsosam arbetsmiljö och rena produktionsanläggningar
Dubbelhäftande tejper


4


4

Flytande lim


1


2

Mekanisk fästning


2


2

Designmöjligheter

Monteringslösningar ska inte krocka med designfrihet. Därför är design ett kriterium av avsevärd betydelse i utvärderingen av olika monteringslösningar.

Våra utvärderingskriterier för design är följande:

  • Förbättrat visuellt utseende
  • Osynlig fästning
Läs mer

Kriterier för utvärdering av designen

Förbättrat visuellt utseende – ingen skada på materialet

Osynlig fästning – montering av transparenta material

Dubbelhäftande tejp

++++

++++

Flytande lim

+++

+++

Mekanisk fästning

+

+

Översikt

Kompensation för oregelbundna och ojämna ytor
Kompensation för spännings- och belastningsutjämning
Tryckabsorbering
Minskad risk för korrosion
Förseglingsfunktion
Ljuddämpande egenskaper
Snabb appliceringsprocess
Hälsosam arbetsmiljö och rena produktionsanläggningar
Förbättrat visuellt utseende
Osynlig vidhäftning

Kompensation för oregelbundna och ojämna ytor

Kompensation för spännings- och belastningsutjämning

Tryckabsorbering

Minskad risk för korrosion

Förseglingsfunktion

Ljuddämpande egenskaper

Snabb appliceringsprocess

Hälsosam arbetsmiljö och rena produktionsanläggningar

Förbättrat visuellt utseende

Osynlig vidhäftning