Isoleringstejper

Tejper som kan användas för att isolera elledningar och andra material som leder elektricitet.