Håltäckningslösningar för bilindustrin

Perfekta tätningslösningar för förebyggande av rost

Våra håltäckningsprodukter ger lösningar för de mest krävande tillämpningarna, där vanliga pluggar kanske inte räcker till.

Effektivitet utan plugg – Håltäckningslösningar för bilindustrin

Inom bilindustrin är det effektivitet som räknas. Att minska bilens vikt är inte bara en obligatorisk uppgift, utan också en attityd och ett sätt att tänka. Våra håltäckningsprodukter erbjuder viktreducering på upp till 85 % per fordon i jämförelse med vanliga gummi- och plastpluggar. Vi har utvecklat flera olika alternativ till gummi- och plastpluggar för att passa alla användningsområden.

Vårt sortiment för håltäckning erbjuder perfekta tätningslösningar för förebyggande av rost under hela fordonets livstid. Andra kännetecken är utmärkt ljuddämpning, som är jämförbar med en stängd bilkaross i metall och en lufttät försegling som gör hål vatten- och dammtäta.

Vi erbjuder vissa stansfunktioner som går långt för att ytterligare förbättra produktionseffektiviteten. Vissa av våra håltäckningsmaterial kan tryckas med så kallad måltryck, en särskild visuell lokaliseringsfunktion. Måltrycket fungerar som en värdefull referenspunkt som förbättrar arbetarnas appliceringsnoggrannhet och samtidigt visar rekommenderad hålstorlek för arbetaren. En annan fördel med håltäckningstansningar är de unika former som är möjliga. Vi kan också erbjuda ett fullständigt sortiment av manuella till halv- och helautomatiska hållare för snabb och bekväm applicering.

Användningsområden

Produkter