Elektronik för bilindustrin

Identifieringsetiketter

Sabotagesäker identifieringsetikett – våra laseretiketter kombinerar säkerhetsfunktioner med högresistenta vidhäftande filmer.