tesa ACXplus – användning

Tejper för avancerad vidhäftning

tesa® ACXplus är en avancerad tejp med akrylkärna för permanent vidhäftning inom- och utomhus och monteringstillämpningar. Den här tejpen med stark vidhäftning ger dig nya dimensioner för estetiskt tilldragande och säkra och snabba och konstruktiva fogar.

Vad är tesa® ACXplus?

Den höga vidhäftningsförmågan hos tesa® ACXplus baseras på dess viskoelasticitet: det leder till elastiska och viskosa egenskaper, ger inre styrka samt dämpning av mekaniska spänningar.

Den höga vidhäftningsförmågan hos tesa® ACXplus baseras på dess viskoelasticitet: det leder till elastiska och viskosa egenskaper, ger inre styrka samt dämpning av mekaniska spänningar.

Konstruktiv vidhäftning är ett nyckelelement inom varje bransch och kan vara mycket utmanande. I många tillämpningar används högteknologiska material som har särskilda strukturer och egenskaper som måste upprätthållas. Ofta måste olika material fogas ihop – till exempel aluminium på stål, stål på glas, dekorglas på fiberkomposit, osv. Traditionella mekaniska fogar som nitar, svetsningar, skruvar eller flytande lim kanske inte lämpar sig eller till och med skadar de här materialen.
Det här är som våra avancerade fogtejper kommer in: tesa®ACXplus – en akrylskumtejp med mycket speciell vidhäftningskapacitet.
tesa® ACXplus-foglösningar kan överträffa konventionella fogmetoder genom att optimera våra kunders produktionsprocesser och kvaliteten och estetiken för deras produkter.

Fogkraft: För kraftfulla långvariga fogar – även på material med olika ytegenskaper

tesa®ACXplus för kraftfull långvarig vidhäftning – även på material med olika ytegenskaper

tesa®ACXplus för kraftfull långvarig vidhäftning – även på material med olika ytegenskaper

tesa® ACXplus kännetecknas av dess starka vidhäftningskraft. Belastningar som vind, snö och permanent belastning av fogade komponenter kan tesa® ACXplus klara utan problem.
tesa® ACXplus har en kraftfull, hög vidhäftningsförmåga på material med olika ytegenskaper eftersom den akryladhesiv som används möjliggör optimal fuktning och kemiskt anpassar sig till de fogade ytorna.Tejpens tjocklek kan dessutom justeras för att kompensera för råa och ojämna ytor. Resultatet är en permanent kontakt och fullständig tätning för de fogade substraten. Det ger en mycket stark fog som varar i decennier.

Spänningseliminering – möjliggörs av det viskoelastiska egenskaperna hos tesa®ACXplus

tesa® ACXplus har en enastående förmåga att kompensera statisk, dynamisk och temperaturmässig belastning under en komponents hela livscykel

tesa® ACXplus har en enastående förmåga att kompensera statisk, dynamisk och temperaturmässig belastning under en komponents hela livscykel

Aluminium på stål, stål på glas, dekorglas på fiberkomposit – olika material uppvisar olika utvidgning vid temperaturväxlingar. Under en komponents livscykel påverkar statiska och dynamiska krafter konstruktionsfogen. Spänningar uppstår som måste elimineras. tesa® ACXplus har den förmågan. Den höga prestandan hos tesa®ACXplus akrylskumtejper baseras på en särskild egenskap: viskoelasticitet. Viskoelasticitet beskriver en materialprestanda som definieras av både elastiska och viskosa egenskaper.
De elastiska återställningskrafterna ger inre styrka och den viskosa delen av materialbeteendet leder till dämpning av mekaniska påfrestningar. tesa® ACXplus har ett särskilt akryladhesivsystem som kombinerar båda effekterna på ett enastående sätt.
Till följd av den viskoelastiska egenskapen i tesa® ACXplus kan spänningar som uppstår elimineras och ett säkert fäste säkerställas. Extrema temperaturändringar kan klaras även av fogade material med olika töjningsegenskaper.

Temperatur- och vädermotstånd – även under ogynnsamma väderförhållanden

Den höga graden av oxideringsmotstånd baseras på den helt mättade kolkedjan, som är fundamentet i de akrylat som används i tesa® ACXplus. Den särskilda härdningskemin utgör ett enastående nätverk för temperaturmotstånd.

Den höga graden av oxideringsmotstånd baseras på den helt mättade kolkedjan, som är fundamentet i de akrylat som används i tesa® ACXplus. Den särskilda härdningskemin utgör en enastående struktur för temperaturmotstånd

Finland eller Arizona, inomhus eller utomhus – konstruktiva fogar finns överallt. Skiftande väderförhållanden såsom regn, snö, penetrerande UV-strålar, luftfuktighet samt mycket låga och mycket höga temperaturer – en konstruktiv fog måste stå emot yttre påfrestningar.
Om material fogas med traditionella mekaniska medel som skruvar eller nitar kan de bli känsliga för korrosion, vilket leder till skador och kostsamma rekonstruktioner. 
tesa® ACXplus akrylskumtejper erbjuder ett högt motstånd mot temperaturer och olika väderförhållanden. Huvudorsaken är oxideringsmotståndet hos den helt mättade kolkedjan som är fundamentet i de akrylat som används i tesa® ACXplus. Dessutom skapar den särskilda härdningskemin en enastående struktur för temperaturmotstånd.
Det här ger en överlägset vidhäftning som uppvisar ett fantastiskt motstånd mot temperatur-, väder-, UV- och kemisk påverkan.

tesa®ACXplus produktserier med specifik extrastyrka

tesa® ACXplus 704x
grå/vit
tesa ®ACXplus 705x
hög transparens
tesa® ACXplus 706x
hög vidhäftning 
tesa® ACXplus 707x
högt motstånd
tesa® ACXplus 709x
LSE Performer
Beskrivning

tesa® ACXplus-serien med enastående vidhäftningsegenskaper på många olika ytor, tillgänglig i grått och vitt.

Ultratransparent
tesa® ACXplus-produktserien, som skapar en osynlig fog på många olika substrat som glas, polykarbonat, aluminium och många fler.

tesa® ACXplus-serie med utmärkt omedelbar vidhäftning även på substrat med lägre ytenergi, som många plaster och pulverlackade material.

tesa® ACXplus-serie med högsta långvariga motstånd mot extrema temperaturer, däribland en enastående stöttålighet (ned till -40 °C) i kalla miljöer.

tesa® ACXplus-serie för starka fogar på substrat med låg ytenergi (utan behov av vidhäftningsmedel) och för bearbetning av tejp i ouppvärmda produktionshallar med temperaturer ned till 0 °C.
Liner-
tillgänglighet
PV26: Vit pappersliner PV32: Vit pappersliner PV22: Vit pappersliner PV22: Vit pappersliner PV22: Vit pappersliner
PV28: Blå filmliner PV28: Blå filmliner PV24: Blå filmliner PV24: Blå filmliner PV24: Blå filmliner
Färg Grå eller vit Genomskinlig Djupsvart Djupsvart Djupsvart
Temperaturtålighet på kort sikt/lång sikt 200 °C/120 °C 200 °C/100°C 170 °C/70 °C 220 °C/120 °C 100 °C/80 °C

Den höga vidhäftningsförmågan hos tesa® ACXplus akrylskumtejp baseras på dess viskoelasticitet: det leder till elastiska och viskosa egenskaper, ger inre styrka samt dämpning av mekaniska spänningar.

Ytterligare sortiment

tesa® ACXplus för tillämpningar med hög vidhäftning