Vävtejper

Tejper för buntningstillämpningar som kräver en högre grad av hållfasthet.