tesa-metal-edge-and-surface-protection-illustration

Metallkant- och ytskydd

Våra enkelsidiga tejper ökar personalsäkerheten genom att skydda mot skador under transport – utan att lämna häftämnesrester.Längre ner i värdekedjan för metallbearbetning producerar företag med olika specialinriktningar aluminium- och stålprodukter. Under dessa produktionsprocesser är det också nödvändigt med metallkant- och ytskydd för att se till att personalen skyddas mot personskador och skydda halvfabrikat och färdiga produkter mot skador som repor, damm eller smuts under intern och extern transport.

Tejp för metallkant- och ytskydd

Visa filter
tesa® 4328
Specifications
Papper (Lätt kräppat)
Naturgummi
175 µm
12 %
tesa® 4330
Specifications
Papper (Lätt kräppat)
Naturgummi
175 µm
12 %
tesa® 4651 Professional
Specifications
akrylatbelagd väv
Naturgummi
310 µm
13 %
tesa® 4661
Specifications
akrylatbelagd väv
Naturgummi
300 µm
12 %