Baksidesskarvning

Vidhäftning av möbelbaksidor

En pålitlig och permanent vidhäftning av baksidan förenklar distributionsprocessen och ökar möbelns allmänna kvalitet.