Uppvärmt eller nedkylt tak

Självhäftande lösningar för uppvärmda och kylda tak

Innovativa uppvärmningskoncept – våra dubbelhäftande tejper underlättar ett hälsosamt inomhusklimat.Uppvärmnings- och kylsystem skapar ett hälsosamt inomhusklimat i alla sorters rum genom att reglera temperaturen. Ett uppvärmt eller nedkylt tak byggs på ett modulsystem av sammankopplade takpaneler, där en dubbelhäftande tejp säkrar fogen av aluminiumprofilerna med kopparrören i plattorna.

Ett kriterium för vår dubbelhäftande tejp är värmeledning, vilket innebär att värme kan överföras även genom fästet. Direkt fäste på metallytor samt att det finns en svart baksida är appliceringskrav som vi kan uppfylla.

Läs mer