Non-woven-tejper

Dubbelhäftande non-woven-tejper kan rivas av för hand. Deras relativa tunnhet innebär att de anpassar sig till något oregelbundna ytor.