Optiskt klara tejper

Optiskt klara tejper är perfekta för tillämpningar som använder klara eller ogenomskinliga material som behöver vidhäftas eller säkras tillfälligt.