Vitvaror – Montering av förångare

Montering av förångare

Fästs på förångare direkt på baksidan av polystyrenmodulen över hela området (100 %) för att undvika att polystyrenskum läcker ut efter insprutning.

Produkter